Bolesław Cybis (results)
31 March 2020 7 PM CET

Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Black man's head, 1930
Hammer price: 4,800 PLN
LOT number
38
Boleslaw Cybis (1895 - 1957)
Black man's head, 1930

Hammer price: 4,800 PLN

charcoal/paper, 25 x 21 cm (dimensions in passe-partout window)
inscribed lower right: 'TRIPOLI', on the reverse deposit label of National Museum in Warsaw
ID: 81893
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • the artist’s legacy
  • private collection, Poland
Literature
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, exhibition catalogue, ed. Anna Prugar-Myślik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2002, cat. no. II/108
Exhibited
  • Bolesław Cybis 1895-1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat dwudziestych i trzydziestych, National Museum in Warsaw, 20th September – 3rd November 2002
More information
Narysowany przez Cybisa portret czarnoskórego mężczyzny pokazuje zupełnie odmienne podejście artysty do kwestii portretowych, niż to znane ze „Szkicu głowy młodej Murzynki”. Wybitnie inny charakter pracy wyraża się poprzez brak zdecydowanej kreski i wrażeniowy modelunek twarzy. Powierzchnia fizjonomii tej nie została, jak poprzednia, opracowana gładko. Artysta przy jednoczesnym zastosowaniu weryzmu zbliżył się nieco do pewnej deformacji, niewielkiego przerysowania form. Bez wątpienia nasuwać może się dzisiaj pytanie, kim był portretowany mężczyzna. Niestety, jak w przypadku wielu szkiców Cybisa, nie poznamy już zapewne odpowiedzi. Dzięki pozostawionej przez rysownika adnotacji możemy jedynie zawęzić poszukiwania do interesującego nas kręgu geograficznego. „TRIPOLI” – tak głosi umieszczony w rogu pracy napis, co jednoznacznie pozwala stwierdzić, iż omawiany wizerunek powstał w stolicy Libii.