Art Outlet. Postwar and Contamporary (results)
2 July 2020 7 PM CET

Koji Kamoji (b. 1935)
Untitled, from the series: "Middle Ages", 1982
Hammer price: 28,000 PLN
LOT number
8
Koji Kamoji (b. 1935)
Untitled, from the series: "Middle Ages", 1982

Hammer price: 28,000 PLN

oil/plywood, stone, 60 x 60 cm
signed and dated on the reverse: 'Koji Kamoji 1982'
ID: 86509
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Poland
Literature
  • Koji Kamoji. Hole The Wind Stones, installations painting, Barbara Ferdyn-Ciok (ed.), exhibition catalogue, Museum of Art in Lodz, Lodz 1990, nlb. (ill.)
  • Koji Kamoji "Modlitwa do bytu" (A Prayer to Being), film of Małgorzata Potocka, 19'29'', prod. "Aleja Kultury", Narodowy Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska S.A. (3'11'')
  • Koji Kamoji: Modlitwa do bytu (A Prayer to Being), exhibition catalogue, Foksal Gallery, Lech Stangret (ed.), Warszawa 2015
Exhibited
  • "Middle Ages", solo exhibition, Foksal Gallery, Warsaw 1986
  • "Koji Kamoji. Prayer To Being", solo exhibition, Foksal Gallery, Warsaw 2015
More information
Koji Kamoji jest malarzem i twórcą obiektów oraz instalacji. Artysta ukończył studia w Musashino Art University w Tokio, w 1959 roku przyjechał do Polski i rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na przestrzeni 60 lat sztuka Kojiego ewoluowała od bogatych pod względem kolorystycznym abstrakcji do pełnych kontemplacji instalacji tworzonych w duchu konceptualizmu. Zaprezentowana praca jest częścią serii trzydziestu dwóch prac należących do cyklu „średniowiecze”. Grupa realizacji została po raz pierwszy pokazana w Galerii Foksal w 1986 roku, a wydarzeniu towarzyszył autorski manifest zatytułowany „Rozmyślania nad sensem sztuki”. W tekście twórca porównywał średniowiecze ze współczesnością na zasadzie przeciwstawianych pojęć, takich jak modlitwa, postęp, zmysł, umysł. Koji Kamoji, jako japoński artysta tworzący i mieszkający w Polsce, eksplorował w swojej twórczości wątki związane ze Wschodem i Zachodem. To właśnie wieczny dualizm oraz chęć syntezy dwóch ważnych dla artysty światów i ich wartości były inspiracjami dla malarza na przestrzeni lat: „W postawie Zachodu ważna jest walka, ekspansja, indywidualizm, logiczne myślenie. W tradycyjnym świecie Wschodu ważniejsze jest drążenie w głąb, szukanie rozwiązań wewnątrz. Ja chciałbym znaleźć to, co jest wspólne w sztuce zachodniej i wschodniej. Myślę o duchowości, w średniowieczu sztuka była bardziej skierowana ku wartościom duchowym, później tę duchową intensywność straciła. Sztuka współczesna znowu tej duchowości szuka. Wschód, goniąc Zachód, utracił swą zdolność odczuwania. W tym sensie Wschód i Zachód muszą znaleźć wspólną wrażliwość wzrokową, odczuwanie, a więc odbiór bardziej bezpośredni” (Koji Kamoji, Zwiastowanie, [w:] Koji Kamoji, Zwiastowanie, kat. wyst. Galeria Foksal, Warszawa 1995; [w:] Koji Kamoji – efekt transkulturowy, red. Anna Król, Koji Kamoji, Cisza i wola życia, red. Maria Brewińska, Warszawa- -Kraków 2018, s. 44, dostępny na: https://zacheta.art.pl/public/upload/ mediateka/pdf/5bd057946d010.pdf).