Art Outlet. Postwar And Contemporary (results)
20 October 2020 7 PM CET

Erna Rosenstein (1913 - 2004)
"Through The City", 1990
Hammer price: 35,000 PLN
LOT number
30
Erna Rosenstein (1913 - 2004)
"Through The City", 1990

Hammer price: 35,000 PLN

oil, mixed media, collage/panel, 17 x 25 cm
signed and dated lower right: 'E. Rosenstein | 1990'
dated and described on the reverse: '17 x 25 | 1990 | PRZEZ MIASTO'
ID: 77672
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
„Jeżeli sztuka rozwija się wielokierunkowo (…), ja to mogę mieć w sobie także. Tworczość to jest sprawa wolności i intuicji – żeby otworzyć sobie drzwi na (…) zupełnie niespodziewane dla siebie samej możliwości. Wszystko, co ma zaistnieć, ma być niespodziewane (…). Przestrzeń chce wyjść z obrazu…”. ‒ ERNA ROSENSTEIN

Prezentowana praca wykonana została w technice kolażu, jednej z wielu technik wykorzystywanych przez Ernę Rosenstein. Użycie deski jako podłoża, zamalowanie jej dość cienką warstwą farby, ktora nie pokrywa dokładnie powierzchni, ale pozostawia widoczne usłojenie drewna – pozwala wyeksponować rzeczowość obiektu. Jest to cechą charakterystyczną wielu wytworow Rosenstein. Funkcja reprezentowania, obrazowania łączy się w nich z prostym uobecnianiem materii, jej rzeczowych, haptycznych cech. Ponadto użycie powszednich, banalnych materiałow pozwalało artystce uzyskać efekt niskiej, „śmieciowej” estetyki, wystawiającej na probę utrwalone tradycją kategorie, takie jak decorum sztuki wysokiej. W tworczości Erny Rosenstein wizualna fantazja łączy się z kreacyjną funkcją tytułu, ktory sam wytwarza znaczenia inaczej niedostępne widzom oraz projektuje odbior obrazu. Podobnie dzieje się w przypadku prezentowanego obiektu. Dopiero konfrontacja z tytułem „Przez miasto” pozwala spojrzeć na wytwor artystki inaczej, uwzględniając pewien naddatek jej wyobraźni, ktora w ten sposob może zaintrygować widzow, uruchomić pracę ich wyobraźni oraz wymusić nowe spojrzenie na to, co uchodzi za powszednie i zwyczajne. Tworczość Rosenstein uważa się za mocno powiązaną z surrealizmem. Artystka miała okazję studiować w latach 30. w Wiedniu – mieście, w ktorym żywa była tradycja psychoanalizy, tak ważna dla surrealistow. Następnie związała się z kręgiem przedwojennej, tzw. pierwszej Grupy Krakowskiej. W 1938 w Paryżu miała okazję odwiedzić Międzynarodową Wystawę Surrealizmu. Jej kontakty z krakowskim środowiskiem artystow, z ktorym związana była w dekadach rownież po II wojnie światowej, także nie były bez znaczenia dla jej surrealistycznego poglądu na sztukę – „surrealistyczna atmosfera” cechowała sztukę środowiska krakowskiego w drugiej połowie lat 40. oraz w poźniejszych latach. Jej malarstwo nie da się łatwo zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii stylistycznej – należy pamiętać, że surrealizm był raczej poglądem na sztukę i sposoby tworzenia niż skonkretyzowaną formułą stylistyczną.