Art Outlet. Postwar And Contemporary (results)
20 October 2020 7 PM CET

Halina Wrzeszczynska (1929 - 2018)
"Shaping II" from the series "Evolutions", 1980
Hammer price: 11,000 PLN
LOT number
21
Halina Wrzeszczynska (1929 - 2018)
"Shaping II" from the series "Evolutions", 1980

Hammer price: 11,000 PLN

oil/canvas, 73 x 100 cm
signed upper left: ' HWrzeszczyńska'
signed, dated and described on the reverse: '"Kształtowanie II" / 1980 | Halina Wrzeszczyńska | (z cyklu "Ewolucje") | format 100/73'
handling instructions on the stretcher
ID: 79692
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • purchased from the artist's heirs
  • private collection, Warsaw
More information
Twórczość Haliny Wrzeszczyńskiej wpisuje się w aktualne w latach 60. i 70. poszukiwania nowego wyrazu artystycznego zakorzenionego w odkryciach naukowych tzw. „wieku atomu”. Wedle słów artystki: „Okres krystalizowania się założeń, które w konsekwencji doprowadziły do skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia oraz optymistyczny pogląd, że objawy degeneracji są stadium przejściowym lub pozorem. (…) Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twórczości będzie sięgnięcie – celowe – po element fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezultaty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. W przedstawieniu układówformalno-barwnych ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości i fantastyki”. Owa „fantastyczność” przejawia się po pierwsze w swobodzie prowadzenia pędzla po powierzchni płótna, po drugie zaś w sposobie zestawiania i gradacji intensywnych barw: głównie zieleni, żółci, nasyconych błękitów czy magenty. Obłe kształty przypominają obserwowane przez różnorakie narzędzia optyczne formy organiczne czy kosmiczne. „W mikroprzestrzeni ustawicznie się coś rozpada i zarazem tworzy, dlatego też na pierwszy rzut oka praco ładu oraz celowość są nieuchwytne. (…) Pragnęłabym, aby moje malarstwo swą sugestią barw widmowych i porządkiem form zmuszało widza do myślenia o zjawiskach przyrody” – deklarowała artystka.