Art Outlet. Postwar And Contemporary (results)
20 October 2020 7 PM CET

Jan Dobkowski (b. 1942)
"Maternity", 1970
Hammer price: 40,000 PLN
LOT number
1
Jan Dobkowski (b. 1942)
"Maternity", 1970

Hammer price: 40,000 PLN

oil/canvas, 46 x 33 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Jan Dobkowski | "MACIERZYŃSTWO" | 1970 R | OLEJ 46 cm x 33 cm'
ID: 90457
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
W twórczości Jana Dobkowskiego wielokrotnie powracają motywy erotyczne. Wczesna faza jego malarstwa odznaczała się szczególną cechą formalną, a mianowicie dwubarwnością. Obrazy te powstawały w zieleni i czerwieni. Ich tematyką często bywały wspomniane wątki erotyczne: pary kochanków, wyeksponowane narządy rozrodcze i sceny seksu. Formalna prostota, płaskość barwy i stylizowana, giętka linia sprawiają, że są to mimo wszystko przedstawienia dalekie od tego, co można uznać za obsceniczne. „Macierzyństwo” pozostaje z nimi w naturalnym (w sensie literalnym) związku. Tematyka prezentowanego obrazu wydaje się być efektem i konsekwencją wskazanych powyżej tematów, pojawiających się w sztuce Dobkowskiego w tamtym okresie. O ile seksualne zbliżenie było obrazowane w tej sztuce regularnie, o tyle macierzyństwo i początek nowego życia wydaje się ich logiczną konsekwencją. Jednocześnie temat ten i jego ujęcie okazuje się wyjątkowe na tle tamtych przedstawień. Po pierwsze pojawia się w tutaj motyw małego dziecka, być może płodu. Można odnieść wrażenie, że jest to płód, gdy patrzy się na charakterystyczną sylwetkę z obfitą głową, która wydaje się spoczywać w pozycji embrionalnej. Po drugie wyjątkowe jest wyeksponowanie tutaj afektywnego wymiaru egzystencji – wątku miłości. Symbolicznie wskazuje na to figura serca, która zamyka kompozycję w swoim obrębie. Macierzyństwo przedstawione zostało tutaj albo alegorycznie – nie widać bowiem figury matki – albo z biologiczną dosłownością. W drugim wariancie obraz można by uznać za widok analogiczny do ultrasonografii – ukazujący wnętrze ciała matki. Biologiczność została jednak uzupełniona tutaj o wątek miłosny, ujęta została bowiem w figurę serca, która dosłownie i metaforycznie otacza dziecko.