ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
24 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48,000 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
67

Cena wylicytowana: 48,000 PLN

olej/płótno, 97 x 137 cm
sygnowany p.d.: 'Kobzdej 1950'
ID: 77777
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prawdopodobnie najbardziej znany obraz polskiego socrealizmu to „Podaj cegłę” z 1949, którego autorem był Aleksander Kobzdej. Tym samym malarz jest szczególnie kojarzony z owym kierunkiem w sztuce XX wieku. Socrealizm został odgórnie wprowadzony w Polsce w 1949. Był to skrajnie zideologizowany nurt artystyczny, wytworzony przez komunistycznych ideologów. Zgodnie z założeniem miała być to sztuka przedstawiająca, figuratywna oraz ukazująca przemiany społeczne w krajach socjalistycznych. Wskazywała poprawne i pożądane postawy i zachowania – zgodne z linią ideową partii komunistycznej – oraz potępiała te, które uważano za „reakcyjne”, czyli opozycyjne wobec obozu rządzącego i jego ideologii. Bohaterami malarstwa socjalistycznego byli często przedstawiciele klasy robotniczej czy chłopi. Przykładem opisywanej tendencji jest właśnie prezentowany tutaj obraz Kobzdeja. Ukazuje on grupę robotników, którzy zgromadzeni są w pobliżu fabryki, gdzie prawdopodobnie spędzają przerwę. Poprzez taką tematykę, zdominowane we wcześniejszym ustroju społecznym (czyli przed-komunistycznym) grupy społeczne miały zyskać reprezentację i stać się widoczne w kulturze głównego nurtu.