ART OUTLET - Sztuka Współczesna (wyniki)
24 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 55,000 PLN
LOT number
We’re still working on English translations. Please come back soon. In the meantime you can browse through the auction in Polish
41

Cena wylicytowana: 55,000 PLN

olej/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany, datowany i pisany na odwrociu: 'S. FIJAŁKOWSKI - PÓŹNA I GWAŁTOWNA WIOSNA 1996 13/96'
sygnowany, datowany i pisany na odwrociu: 'S. FIJAŁKOWSKI - PÓŹNA I GWAŁTOWNA WIOSNA 1996 13/96'
ID: 83422
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, poz. kat. 237, ss. 216 (il.), 253
Wystawiany
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec 2003
Więcej informacji
W początkowym okresie twórczości Fijałkowski nawiązywał do doświadczeń impresjonizmu, w końcu lat 50. przeżył fascynację informelem. Lata 60. to początek świadomego kształtowania drogi twórczej artysty, spotęgowany lekturą rozprawy Wassilego Kandinskiego. Fijałkowski świadomie upraszcza formę, sprowadza ją do gry symboli, znaków. Interpretację, niczym logiczną zagadkę, pozostawia odbiorcy swoich prac. Odwołuje się do wrażliwości i wyobraźni, związków intelektualnych między obrazem a odbiorcą. Artysta tworzył prace, które wykorzystywały sugestie „przedmiotowe” i odnosiły się np. do ikonografii chrześcijańskiej, cykle kompozycji abstrakcyjnych (m.in. „Wąwozy”, „Wariacje na temat liczby cztery”, „Studia talmudyczne”) czy sięgały do własnych przeżyć autora („Autostrady”). Zgodnie z podstawową zasadą, którą kierował się artysta, większość prac charakteryzuje się gładkim, jednolitym tłem, oszczędną formą, ubogą paletą barw. Powstała w ten sposób najczęściej otwarta i harmonijna kompozycja daje pole do spokojnej interpretacji łączącej pierwiastki emocjonalne z intelektualnymi. We wszystkich pracach, do których Fijałkowski wprowadzał kolor, stanowił on świadomą dominantę kolorystyczną powodującą wrażenie ruchu, wklęsłości lub wypukłości na pracy. Mimo użycia prostych form jego dzieła charakteryzuje ekspresja tworzona za pomocą diagonalnych linii. Artysta często używa form geometrycznych, opracowując ich krawędzie umownie, wypełnia je subtelnym kolorem. Prace wydają się malowane alla prima, pod wpływem chwili, impulsu. W prezentowanej pracy białe, jednolite tło stanowi „grunt” dla błękitnych plam, stanowiących kolorystyczną dominantę obrazu. Kontrast pomiędzy bielą a błękitem nadaje pracy dynamizm. Mimo to obraz w ogólnym odbiorze jest spójny i harmonijny. Prezentowane płótno za pomocą sprowadzonych do najuboższej formy symboli opisuje świat rzeczywisty i duchowy. Tytułem, podobnie jak w innych obrazach Fijałkowskiego, pozwala imaginacyjnie odbierać kształty i barwy, nadawać im sens zgodny z kontekstem nazwy.