ART OUTLET: Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
5 July 2018 7 PM CET

Hammer price: 6,500 PLN
LOT number
2

Hammer price: 6,500 PLN

oil/paper mounted on paperboard, Painting & Drawing
oil on paper glued on cardboard
signed lower left: 'S.E.'
ID: 51331
Taxes and fees
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Provenance
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Condition report
  • an exhibition label on the reverse: 'EXHIBITION | STANISLAW ELESZKIEWICZ | 1900 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 June 14, 1986' and a description by pencil: '4'
Opinie
  • In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
  • To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • bought from the artist
  • private collection, New York
  • private collection, Poland
Exhibited
  • Stanisław Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja 14 czerwca 1986
More information
- Stanislaw Eleszkiewicz 1900-1963. Paintings and Drawings, Lipert Gallery, New York, 10 May - 14 June 1986