19th Century & Modern Art: Works on Paper (results)
16 November 2017 7 PM CET

Jozef Brandt (1841 - 1915)
Advances, circa 1875
Hammer price: 55,000 PLN
LOT number
18
Jozef Brandt (1841 - 1915)
Advances, circa 1875

Hammer price: 55,000 PLN

watercolour, pencil, crayon/paper, 31,3 x 38,7 cm
signed lower left: 'Jozef Brandt | z | Warszawy'
on the paper watermark
ID: 52766
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price up to and including PLN 100,000, 15 % of that part of the hammer price over PLN 100,000.
Opinie
  • opinia dra Mariusza Klareckiego, za: potwierdzenie domu aukcyjnego Agra-Art
Literature
  • compare: E. Micke-Broniarek, Tematy rodzajowe w malarstwie Jozefa Brandta, in: Jozef Brandt (1841-1915). Miedzy Monachium a Oronskiem, ed. by M. Bartoszek, exhibition cataloque, Polish Sculpture Centrum in Oronsko, 20th June – 25th October 2015, Oronsko 2015, p. 13-16, 93 (ill.), 94 (ill.)
  • compare: W. Husarski, Jozef Brandt, Warszawa 1949, p. 17 (ill.)
More information
Wyjechawszy do Monachium w 1862 roku, Józef Brandt szybko osiągnął status przywódcy polskiej kolonii artystycznej w "Atenach nad Izarą". Jak wielu polskich artystów studiował w Akademii w klasach Alexandra Strähubera oraz Karla Piloty'ego, potem także w znanej prywatnej pracowni Franza Adama oraz u mistrza akwareli Theodora Horschelta, który słynął z przedstawień wojny kaukaskiej (1817-1864). Osiągając liczne sukcesy, Brandt założył w 1870 roku stałą pracownię, w której od połowy dekady prowadził nieformalną szkołę artystyczną. Lata 70. XIX wieku przyniosły artyście stabilizację, przede wszystkim finansową. Brandt na co dzień przebywał w Monachium, lecz latem wyjeżdżał do majątku w Orońsku nieopodal Radomia. Artysta wielokrotnie odbywał studyjne wyprawy na Ukrainę, która wpływały zarówno na jego malarstwo, jak i kolekcjonerstwo. Przywoził stamtąd liczne historyczne pamiątki, rzemiosło czy broń, a wszystkie one służyły mu następnie jako rekwizyty w pracach malarskich. W latach 70. Brandt w swojej twórczości często kierował się w stronę akademickiego egzotyzmu, barwnej wizji świata wschodnioeuropejskiego "orientu", który ożywiał realistyczną konwencją malarską. Kanwę jego prac stanowiły błahe, dotyczące prowincjonalnego życia sceny, z których zaloty nieraz pojawiały się w jego twórczości. Zaaranżowany motyw przetwarzany był na potrzeby rynku sztuki, na którym Brandt świetnie funkcjonował, a przecież Monachium w drugiej połowie XIX stulecia było jedną z artystycznych stolic Europy. Inspirację dla tego typu prac stanowił silnie obecny w polskim malarstwie motyw pożegnania żołnierza, ale też kresowa twórczość ludowa, konkretnie poezja i śpiewane dumki. Artysta barwny folklor i poetyczną przyrodę nasączał pierwiastkiem uczuciowym, podejmując miłosny motyw. Prezentowana kompozycja "Zaloty" powstała w połowie lat 70. i jest jedną z wariacji na temat zalotów. Podobną twórczą koncepcją odznaczają się dużych rozmiarów płótna tamtego czasu, "Zaloty. Kozak z dziewczyną przy studni" (1875, Muzeum Narodowe w Kielcach) oraz "Zaloty" (1874, Muzeum Narodowe w Warszawie). Akwarelowy obraz bezpośrednio odpowiada dwóm kompozycjom olejnym, jednej znanej z monografii artysty autorstwa Wacława Husarskiego (1949) oraz innej, która w 2000 roku pojawiła się na polskim rynku aukcyjnym.