19th Century & Modern Art (results)
30 March 2017 7 PM CET

Abraham Weinbaum (1890 - 1943)
Still Life with Fishes
* Bid price: 26,000 PLN
LOT number
57
Abraham Weinbaum (1890 - 1943)
Still Life with Fishes

* Bid price: 26,000 PLN

oil/canvas, 46.5 x 55.5 cm
signed lower left: 'A. Weinbaum'
ID: 47952
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price up to and including PLN 100,000, 15 % of that part of the hammer price over PLN 100,000.
More information
Prezentowana praca to jedna z najpiękniejszych martwych natur jakie wyszły spod pędzla Abrama Weinbauma. Choć jest to tylko tzw. „martwa”, uderza zdolność malarza do wytworzenia specyficznej atmosfery – jakby przedstawione zwierzęta miały zdolność wyrażenia psychicznego stanu człowieka. Obraz malowany jest pewnymi pociągnięciami pędzla i rozegrany kolorystycznie na zestawieniu głębokich czerwieni z zieleniami. Abram Weinbaum pochodził z rodziny przemysłowca tekstylnego i dzieciństwo spędził w Łodzi. Studia malarskie rozpoczął w Odessie, ale szybko przeniósł się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Jako uczeń mistrza w naturalny sposób został nakierowany na wyjazd do stolicy ówczesnego świata artystycznego – Paryża. Zrealizował ten plan, skończywszy studia, w 1910 roku. W Krakowie zetknął się jeszcze z lewicowymi żydowskimi organizacjami, z którymi sympatyzował przez resztę życia. Weinbaum opuścił kraj jednak często wracał do Łodzi. We Francji założył rodzinę. W czasie okupacji przeprowadził się do Marsylii. W styczniu 1943 został aresztowany. Zginął w obozie koncentracyjnym w Sobiborze.