19th Century & Modern Art (results)
30 March 2017 7 PM CET

Wladyslaw Lam (1893 - 1984)
"Country Boy", circa 1928
Hammer price: 24,000 PLN
LOT number
55
Wladyslaw Lam (1893 - 1984)
"Country Boy", circa 1928

Hammer price: 24,000 PLN

oil/canvas, 67 x 53 cm
signed three times – upper right.: 'W. LAM', upper left: 'W. LAM' in triangle and lower left: 'W. LAM'
on the back title inscribed: 'WIEJSKI CHLOPAK'
ID: 47909
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price up to and including PLN 100,000, 15 % of that part of the hammer price over PLN 100,000.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Literature
  • Rynek sztuki w Polsce, (il. 5), Monika Bryl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
  • Zagadnienia wspolczesnego malarstwa w Polsce..., p. 16 (il.), Wiejski chlopak, 1929", Irena Piotrowska-Glebocka, Ksiegarnia Uniwersytecka, Poznan 1935
  • Katalog Dzialu Sztuki, no. 947. Wiejski chlopak. Powszechna Wystawa Krajowa, Poznan 1929
  • Janvier MCMXXIX, poz. 123, as Jeune villageois, Bruxelles 1928
  • L' art polonais: catalogue de l'exposition au catalogue de l'exposition au Palais des Beaux Arts de Bruxelles: Decembre MCMXXVIII
Exhibited
  • Art déco i sztuka dwudziestolecia miedzywojennego, Artissima, Warszawa, 16.05 1.06.2015
  • III Salon Zimowy, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, grudzien 1932 / styczen 1933, poz. 84
  • Powszechna Wystawa Krajowa, Poznan, 1929
  • Wystawa Sztuki Polskiej, Bruksela, 1928
More information
Nieliczne są w malarstwie Lama obrazy ukazujące wpływ, który wywarła na artyście sztuka Paryża. „Wiejski chłopak” jest przykładem tym ciekawszym, że stanowił niejako wizytówkę malarza. Lam zaprezentował bowiem portret w 1928 roku na wystawie sztuki polskiej w Brukseli i poznańskiej Powszechnej Wystawie Krajowej. Decyzja artysty o wystawieniu „Wiejskiego chłopca” nie powinna dziwić: obraz wpisywał się bowiem w aktualne trendy sztuki i szeroko komentowany przez krytykę mizerabilistyczny nurt malarstwa portretowego. Lam znalazł się w Paryżu w 1925 roku, w wieku trzydziestu dwóch lat. Był już artystą ukształtowanym, działającym w kilku technikach: m.in. drzeworycie, malarstwie olejnym i rysunku. Absolwent krakowskiej ASP (uczył się w pracowniach Axentowicza i Mehoffera), w Paryżu zainteresował się malarskimi aktualnościami. „Wiejski chłopiec”, choć powstał już po powrocie do Polski, sugestywnie dowodzi, że Lam zetknął się we Francji z melancholijnymi portretami typowymi dla malarzy tak zwanej Szkoły Paryskiej: Kislinga, Zaka, Soutine’a. Osadzenie młodego modela na neutralnym tle, sposób ułożenia jego ciała, napięty, ale jednocześnie melancholijny wyraz twarzy – wszystkie te czynniki wywiedzione są z typu portretu mizerabilistycznego, chętnie uprawianego pod koniec lat 20. nad Sekwaną. Oczywiście można spekulować w jakim stopniu artysta był świadomy polskiego kontekstu podobnych przedstawień. W oczach starszej generacji krakowskich artystów, jak choćby profesorów uczących Lama na Akademii, obraz mógłby się kojarzyć z „Sierotą z Poronina” Ślewińskiego czy chłopskimi scenami Kotsisa. Jeśli jednak wyjść poza ikonograficzne związki ze wspomnianymi pracami obraz Lama jest na wskroś paryski. Decyduje o tym, nie tylko typ, lecz także walory malarskie – chropowata faktura i monochromatyczna niemal kolorystyka. W latach 30., kiedy Lam porzuci całkowicie mizerabilistyczny typ portretu, to właśnie wspomniane cechy jego malarstwa będą podtrzymywać związki artysty ze sztuką Paryża. To dzięki temu niezwykłemu połączeniu artysta cieszył się we Lwowie podwójną reputacją – uchodził za „nowocześnika” (razem z Leonem Chwistkiem należał do postępowej grupy „Nowa generacja”), a zarazem był uznanym rysownikiem i profesorem Politechniki Lwowskiej.