19th Century and Modern Art (results)
14 December 2017 7 PM CET

Hammer price: 6,500 PLN
LOT number
53

Hammer price: 6,500 PLN

oil/canvas, 18.5 x 22.5 cm
ID: 53241
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price up to and including PLN 100,000, 15 % of that part of the hammer price over PLN 100,000.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
  • private collection, USA
  • private collection, Poland
More information
Sztuka Ludwika Lillego znajduje świetnie dopełnienie w literaturze egzystencjalnej XX stulecia: prozie Franza Kafki i Brunona Schulza czy dramatach Samuela Becketta. Artysta centralnym tematem swojej dojrzałej twórczości uczynił figurę ludzką, którą zamienił w rodzaj manekina. Aranżował na płótnach ceremonie, w których znaczącą rolę odgrywa postać kobieca. Koncerty, wizyty, uczty i obrzędy weselne autor upraszczał, czynił z nich ascetyczne formy, w których obnażał prymarne emocje towarzyszące ludzkiej egzystencji: czułość macierzyństwa, radość zamążpójścia, czasem niepewność czy smutek istnienia. W obrazie „Panna młoda” posłużył się niemal monochromatyczną paletą barwną i – przez syntetyzację kompozycji – osiągnął wizualne napięcie pomiędzy postaciami. Ślub w wizji Lillego wywołuje w pannie młodej błogość, ale też niewysłowione wahanie, dające się pochwycić jedynie w języku form malarskich.