Absentee bid form: Post-War and Contemporary Art

This form enables your to build a list of lots you want to bid on, for particular auction.

Use “Add new lot” button to expand the list. You can also remove any object using “Remove lot” function.

Form type:

In case of telephone bidding please provide a telephone number that will be available during the auction. Out staff will contact you moment before the bidding starts. We reserve the right to record the conversation with the customer. The Auction House takes no responsibility for problems that may occur with the call (connection or avialbility).

The limit you set is a strictly confidential information. During the auction you will be represented by the Auction House up to the limit you have provided. We guarantee that the lot will be purchased by the lowest possible amount. The Auction House will not accept Absentee Bids without a top limit. In case there will be more than one Absentee bid with the same amount, the Auction House will represent the customer whoʼs bid was placed first.

Your lot list:

Start price: 0 PLN

Estimate: 1 100 000 PLN - 1 500 000 PLN

Remove lot

Add new lot

Personal details:

Wyrażając zgodę na powyższe, oświadczam, że:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Desa Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A w celach powyżej przeze mnie określonych.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty powiązane kapitałowo z Desa Unicum oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Desa Unicum.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na Desa Unicum obowiązek przetwarzania moich danych.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administratorem danych jest spółka Desa Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogę się skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny +48 22 163 66 00 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem biuro@desa.pl

After sending this form you will be contacted by our staff to finalise the formal process . The bid registration process will be complete only after verification of data provided in this form.

We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it