Collections

Desa Unicum zajmuje się kompleksową opieką nad kolekcjami prywatnymi i instytucjonalnymi.
 
W ramach współpracy z kolekcjonerami zapewniamy:
 
  • dokumentację fotograficzną i opisy obiektów
  • bieżące opiniowanie nowych obiektów w kolekcji
  • możliwość opracowania wysokiej klasy katalogu posiadanych dzieł sztuki
  • konsultacje konserwatorskie
  • pośrednictwo ubezpieczeniowe

Koszty procedur związanych z przeprowadzeniem pełnej dokumentacji kolekcji oraz bieżącą opieką są uzgadniane indywidualnie. Gwarantujemy pełną poufność i bezpieczeństwo danych.

Kolekcje muzealne

Desa Unicum jako pierwszy w Polsce dom aukcyjny wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu muzeów, oferując pomoc w rozwijaniu rodzimych i zagranicznych kolekcji muzealnych. Zatrudniamy specjalistów znających procedury działania tego typu instytucji i dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb konkretnych placówek oraz profilu ich kolekcji.

Wspieramy muzea w:

  • pozyskiwaniu funduszy na zakupy dzieł sztuki
  • wyszukiwaniu na rynku w Polsce i za granicą oraz w zbiorach prywatnych wybitnych dzieł sztuki spełniających standardy muzealne
  • organizowaniu wystaw czasowych, pośrednicząc w wypożyczaniu odpowiednich obiektów od prywatnych kolekcjonerów
  • wymianie i wykupywaniu prywatnych depozytów

Współpracujemy z muzeami na całym świecie, oferując im najciekawsze prace polskich klasyków XX wieku oraz sztuki aktualnej.

KONTAKT W TEJ SPRAWIE: biuro@desa.pl, marszalkowska@desa.pl

 

We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it