Valuations

Jeśli jesteś w posiadaniu dzieła sztuki lub rzemiosła artystycznego, którego wartości nie znasz, zleć nam ocenę. Dokona jej nasza Komisja Ocen. Jeżeli nosisz się z zamiarem sprzedaży dzieła za naszym pośrednictwem, usługa ta jest całkowicie bezpłatna. W przypadku, kiedy oszacowanie wartości przedmiotu będzie wymagać opinii specjalisty z zewnątrz, cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Dokonujemy również ocen pisemnych niezbędnych do wywozu dzieł zagranicę, celów ubezpieczeniowych i innych czynności prawnych. Koszt oceny pisemnej wynosi 3% oszacowanej wartości + VAT, nie mniej jednak niż 100 zł + VAT. Klient otrzymuje pisemny dokument oceny ze zdjęciem. Uwaga! ocen pisemnych nie dokonujemy na podstawie maila. Obiekt, który ma być oceniony pisemnie, musi trafić fizycznie do naszego Biura Przyjęć. Możliwa jest też ocena u klienta w domu, w takim wypadku doliczymy do rachunku koszty dojazdu eksperta.

Wstępna wycena obrazów online

Wstępne oszacowanie wartości obiektu może być dokonane na podstawie jego opisu i zdjęć, które możesz dostarczyć nam:
  • mailowo na adres wyceny@desa.pl
  • przesyłką pocztową na adres: ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa
  • za pomocą formularza
  • osobiście do Biura Przyjęć przy ul. Piękna 1A w Warszawie

 

Biżuteria - ocena

 Oceny biżuterii odbywają się co dwa tygodnie w Galerii Desa Biżuteria przy ulicy Nowy Świat 48 w Warszawie

  • w czwartki w godz. 11:00-19:00 oraz piątki w godz. 11:00-15:00
  • w celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 795 121 572
  • zapytania w sprawie wycen biżuterii prosimy kierować mailowo na adres k.siemieniec@desa.pl

DESA Unicum pośredniczy również przy sporządzaniu ekspertyz oraz opinii potwierdzających autentyczność i autorstwo dzieł sztuki i rzemiosła. Ekspertyzy przygotowywane są przez wykwalifikowanych specjalistów po przeprowadzeniu koniecznych badań. Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu niezbędnych czynności.

Specjaliści Działu Przyjęć mogą też na zlecenie kolekcjonera indywidualnego bądź instytucjonalnego opracować i ocenić całą kolekcję sztuki. Koszt opracowania kolekcji ustalany jest indywidualnie.

We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it