Historia

Historia dzisiejszej firmy DESA Unicum sięga 1950 roku. To właśnie wtedy, zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego, zostało utworzone Państwowe Przedsiębiorstwo Desa. Przez ponad 40 lat znane powszechnie po nazwą Desa, pochodzącą od skrótu Dzieła Sztuki i Antyki, było monopolistą na polskim rynku sztuki, stając się synonimem handlu dziełami sztuki. Dyrekcja Desy mieściła się początkowo w Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej w Warszawie. Pierwszy antykwariat powstał w 1950 roku przy ulicy Wilczej. Wkrótce otworzono delegatury w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku. Największy rozkwit przedsiębiorstwa przypadał na lata 70. Desa miała wówczas 17 galerii, 19 antykwariatów oraz 19 tzw. salonów mieszanych usytuowanych w mniejszych miastach, gdzie sprzedawano zarówno obiekty dawne, jak i współczesne.

Momentem przełomowym był rok 1991, kiedy to decyzją Ministra Kultury i Sztuki, podzielono Desę na warszawską (oddział stołeczny) i krakowską (pozostałe oddziały). Właścicielem stołecznego oddziału została gmina Warszawa Śródmieście (od 1994 gmina Centrum), która przekształciła firmę w jednoosobową spółkę o nazwie Desa warszawska.

W roku 1998 Desa warszawska została sprywatyzowana i połączona z Domem Aukcyjnym Unicum. Agencja Aukcyjna (z czasem Dom Aukcyjny) Unicum jako pierwsza w Polsce organizowała aukcje dzieł sztuki. Od czerwca 1988 roku, w ciągu 10 lat działalności, zorganizowała 95 licytacji, nie tylko sztuki, ale także bibliofilskich oraz filatelistyki. W wyniku tej konsolidacji powstała firma DESA Unicum Spółka z o.o. Obecnie DESA Unicum to Dom Aukcyjny, DESA Unicum ul. Piękna 1A,  Salon Wystawowy Marchand i Galeria Biżuterii prowadzona przez spółkę Desa Biżuteria.

We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it