Contemporary Art

The Classics and Post-1945 Avant-Garde

About Department

The post-war avant-garde in Poland featured many outstanding artists. However, the greatest success - especially in the international arena - was achieved by artists who went far beyond figurative art, often challenging the medium of painting. Non-representative art by such artists as Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński and Roman Opałka is of great interest to art lovers and collectors all over the world.

A painting by Tomasz Tatarczyk worth 200 thousand zlotys, which almost ended up in a garbage can or a work by Wojciech Fangor, which achieved a record price of 4.7 million zlotys, are two different auction stories of DESA Unicum. However, they both show that today the works of post-war artists are in demand by collectors.

The Classics of Post 1945 Avant-Garde is a regular auction which features the works of the most important post-war artists. Among the many leading artists there are: Jerzy Nowosielski, Henryk Stażewski, Julian Stańczak, Andrzej Wróblewski, Zdzisław Beksiński, Teresa Pągowska, Maria Jarema, Jan Tarasin, Jan Lebenstein, Edward Dwurnik, Erna Rosenstein, Stanisław Fijałkowski or Tadeusz Kantor.

Seeking Consingments

Auction
Contact person
Auction
Art Outlet. Sztuka Współczesna
Auction date: July 8, 2021
Application time limit June 10, 2021
Consign an item
Contact person

Press

23 February 2021
Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945
Wielkie nazwiska i wybitne dzieła klasyków współczesności. W marcu w DESA Unicum pojawi się twórczość m.in. Romana Opałki, Wojciecha Fangora, Teresy Pągowskiej i mistrza optycznych iluzji, Victora Vasarely'ego. Zobaczyć i ...
17 November 2020
Sztuka Współczesna. Trzy wyjątkowe aukcje
Aż 30 milionów złotych. To rekordowa łączna cena prac, które pojawią się na trzech odsłonach aukcji sztuki współczesnej, a wcześniej na specjalnych pokazach. Bez wątpienia największą uwagę zwraca unikatowa rozeta ...
24 September 2020
Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945
Awangardowa twórczość Jana Dobkowskiego przyczyniła się do wybuchu rewolucji seksualnej w Polsce. Jego niesamowite, przepełnione erotyką prace pojawiły się na wystawie "Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945" w DESA Unicum. ...