Contemporary Art

About department

The Department of Contemporary Art coordinates some of the most important auctions at DESA Unicum. Every year we organize more than 10 auctions thematically divided into: Classics of the Avant-Garde after 1945, Op-art, Geometric Abstraction, Art of Matter or Conceptualism. They are extremely popular among collectors.

Particularly high sums are achieved by outstanding works of the most important Polish avant-garde artists of the second half of the 20th century, such as Wojciech Fangor, Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski, Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Teresa Pągowska, Zdzisław Beksiński, Erna Rosenstein and Henryk Stażewski.

On 29 November 2018, a Contemporary Art auction achieved the highest turnover in the history of the Polish art market – more than 20 million zlotys.

Experts predict further growth on the contemporary art market in Poland. This is due to several reasons. Polish art of the 20th century continues to be undervalued in relation to other European local markets and, to an even greater extent, in relation to the global market. There is also a growing interest in Polish artists among Western collectors. Also, the number of domestic collectors continues to increase year on year by about 20 percent.

Contact

More information Mniej informacji
Agata Matusielańska Specialist +48 22 163 66 50, +48 539 546 699 a.matusielanska@desa.pl
Absolwentka historii sztuki na University of Sussex oraz Cultural Heritage Studies na University College of London. W trakcie studiów współpracowała z magazynem Art&Business, a także odbyła staż w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie pomagała przy powstawaniu wystawy poświęconej polskiej i brytyjskiej sztuce lat 90. ‘British British Polish Polish. Art from the Edges of Europe in the Long ’90 and Today’. Po skończonych studiach podjęła pracę w jednej z prywatnych londyńskich galerii sztuki. Po powrocie do Polski dołączyła do zespołu DESA Unicum, gdzie koordynuje aukcję Sztuka Współczesna. Prace na Papierze, a także współpracuje przy projektach Rzeźba i Formy Przestrzenne oraz Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945.
Marcin Lewicki Assistant +48 788 260 055 m.lewicki@desa.pl
W latach 2012-2017 studiował historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów miał okazję zajmować się naukowo zagadnieniem konstruktywizmu oraz jego powojennych kontynuacji, zwłaszcza na przykładzie twórczości takich artystów jak Władysław Strzemiński i Henryk Stażewski. W 2015 roku odbył staż w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie miał okazję pracować nad wystawą „Zaraz po wojnie”, będącą szeroką panoramą sztuki polskiej drugiej połowy lat czterdziestych. Od 2016 roku pozostaje członkiem stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile. Główne tematy jego zainteresowań historyczno-artystycznych to sztuka abstrakcyjna i międzynarodowy konstruktywizm oraz jego neoawangardowe kontynuacje po 1945 roku. W DESA Unicum koordynuje aukcje Art Outlet. Sztuka Współczesna.
Alicja Sznajder Assistant +48 22 163 66 12, +48 502 994 177 a.sznajder@desa.pl
Anna Kowalska Assistant +48 539 196 531, +48 221 636 655 a.kowalska@desa.pl