Artistic Graphics

About department

Artistic Graphics auctions are an opportunity to get acquainted with a new kind of art created by artists known mainly from painting, as well as to see the works of artists who created only in graphic techniques.

We present prints of the most eminent artists associated with this fine medium from the period between the 18th and the 21st centuries. The old section features works by doyens of Polish graphic art, such as: Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Jan Stanisławski, and works from the interwar period which are sought after by collectors, e.g. works by Władysław Skoczylas, Ludwik Bartłomiejczyk, Janina Konarska, Wanda Telakowska or Tadeusz Kulisiewicz. The contemporary section presents graphic art by the most important figures associated with the op-art movement, such as Victor Vasarely, Julian Stańczak or Wojciech Fangor. Moreover, the auctions feature works by renowned Polish graphic artists of the second half of the 20th century, such as Józef Gielniak, Stanisław Fijałkowski, Jan Lebenstein or Jerzy Panek.

Contact

More information Mniej informacji
Agata Matusielańska Specialist +48 22 163 66 50, +48 539 546 699 a.matusielanska@desa.pl
Absolwentka historii sztuki na University of Sussex oraz Cultural Heritage Studies na University College of London. W trakcie studiów współpracowała z magazynem Art&Business, a także odbyła staż w Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie pomagała przy powstawaniu wystawy poświęconej polskiej i brytyjskiej sztuce lat 90. ‘British British Polish Polish. Art from the Edges of Europe in the Long ’90 and Today’. Po skończonych studiach podjęła pracę w jednej z prywatnych londyńskich galerii sztuki. Po powrocie do Polski dołączyła do zespołu DESA Unicum, gdzie koordynuje aukcję Sztuka Współczesna. Prace na Papierze, a także współpracuje przy projektach Rzeźba i Formy Przestrzenne oraz Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945.
Marek Wasilewicz Senior Specialist +48 22 163 66 47, +48 795 122 702 m.wasilewicz@desa.pl
Jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki w Warszawie. Jego akademickie zainteresowania skupiały się na sztuce europejskiej XVII wieku oraz na trwaniu tradycji antycznej. Dołączył do zespołu DESA Unicum w 2016 roku, po kilku latach spędzonych w muzeum. Doświadczenie w dziedzinie grafiki zdobywał na praktykach w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jako stypendysta Rządu Francuskiego w Département des Arts Graphiques w paryskim Luwrze oraz w Gabinecie Rycin Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W DESA Unicum koordynuje aukcje Grafiki Artystycznej w Dziale Sztuki Dawnej.
Marcin Lewicki Assistant +48 788 260 055 m.lewicki@desa.pl
W latach 2012-2017 studiował historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów miał okazję zajmować się naukowo zagadnieniem konstruktywizmu oraz jego powojennych kontynuacji, zwłaszcza na przykładzie twórczości takich artystów jak Władysław Strzemiński i Henryk Stażewski. W 2015 roku odbył staż w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, gdzie miał okazję pracować nad wystawą „Zaraz po wojnie”, będącą szeroką panoramą sztuki polskiej drugiej połowy lat czterdziestych. Od 2016 roku pozostaje członkiem stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile. Główne tematy jego zainteresowań historyczno-artystycznych to sztuka abstrakcyjna i międzynarodowy konstruktywizm oraz jego neoawangardowe kontynuacje po 1945 roku. W DESA Unicum koordynuje aukcje Art Outlet. Sztuka Współczesna.