Works on Paper - 19th Century and Modern Art (results)
25 February 2020 7 PM CET

Juliusz Kossak (1824 - 1899)
"Legł w boju jak rycerz Mohort", przed 1875
Estimate: 80,000 - 100,000 PLN
LOT number
41
Juliusz Kossak (1824 - 1899)
"Legł w boju jak rycerz Mohort", przed 1875

Estimate: 80,000 - 100,000 PLN

watercolour/paper, 28 x 36 cm (dimensions in passe-partout window)
signed with monogram lower left: 'JK'
on the reverse, the opinion of dr. Kazimierz Buczkowski from 1954
ID: 81305
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Opinie
  • opinion of Kazimierz Buczkowski from 1954
Literature
  • compare: Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, p. 187 (ill.)
More information
„Kossak przez całe życie malował i rysował mniejsze i większe epizody i duże obrazy z najbardziej ulubionego przez siebie utworu Wincentego Pola, z rapsodu rycerskiego Mohort. W roku 1882 na propozycję wydawcy lwowskiego Hermana Altenberga wykonał 24 ilustracje do tego poematu, wydanego w tymże roku w ozdobnej edycji albumowej. ‘Prawda’, chwaląc piękne wydawnictwo, ubolewała, że druk, papier, oprawa i część drzeworytów – wszystko obce, tylko pióro i ołówek polskie. Uważano, że ilustracje Kossaka stoją nierównie wyżej od Andriollego. Według ‘Niwy’ Mohort z rysunkami Kossaka staje na równi z podobnymi wydawnictwami zagranicznymi, ‘trudno było o szczęśliwszy wybór ilustratora (...), rysunki wykonane są pysznie, z ogniem i żołnierską werwą’” – pisze o genezie powstania cyklu poświęconego eposowi rycerskiemu o Mohorcie monografista Kossaka Kazimierz Olszański (Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Kraków 2000, s. 188-90). Epos rycerski, stworzony przez Wincentego Pola w latach 1840-52, opowiada historię życia i śmierci kresowego żołnierza, inspirowaną postacią żyjącą w czasach stanisławowskich. Scena ukazana na opisywanej pracy przedstawia śmierć Mohorta, który zginął w 1792 roku na bruszkowieckiej grobli, zasłaniając odwrót brygady Wielhorskiego. Nad ciałem bohatera pochyla się książę Józef Poniatowski, którego w czasach młodzieńczych Mohort nauczał polskich tradycji wojskowych. Porucznik miał okazję dobrze przygotować się do śmierci nauczyciela, ponieważ przepowiedział mu ją sen. Paralelnie we śnie Mohort powrócił do Poniatowskiego przed bitwą pod Lipskiem w 1813 roku, przepowiadając natomiast śmierć księcia. Epos autorstwa Pola poświęcony historii Mohorta zamyka scena śmierci księcia. Prezentowana scena śmierci Mohorta odpowiada drzeworytniczym ilustracjom do tych z znakomicie wydanej książki w 1883 roku wydanej przez F.H. Richtera we Lwowie. Monochromatyczna kompozycja charakteryzuje się większą plastycznością ujęcia od drzeworytniczej czy tuszowej realizacji tego tematu, udowadniając mistrzostwo w operowaniu akwarelową techniką Kossaka. Ilustracja do rycerskiego eposu ukazuje również dwie persony z panteonu bohaterów chętnie podejmowanych przez nestora znakomitego rodu.