Works on Paper - 19th Century and Modern Art (results)
3 December 2019, 7 PM CET

Stanislaw Wyspianski (1869 - 1907)
Dandelions and plant studies from "Zielnik" (Recto) / Sketch of a female figure (Verso), circa 1897
Hammer price: 19,000 PLN
Object LOT number
14
Stanislaw Wyspianski (1869 - 1907)
Dandelions and plant studies from "Zielnik" (Recto) / Sketch of a female figure (Verso), circa 1897

Hammer price: 19,000 PLN

watercolour, ink/paper, 13.9 x 13.9 cm (dimensions in passe-partout window)
signed: 'SW'
ID: 77661
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Opinie
  • expertise of Wislawa Jordan from 2000
Literature
  • compare: Dorota Kaminska, Inspiracje roslinne w motywach dekoracyjnych wybranych numerow „Zycia” pod redakcja artystyczna Stanislawa Wyspianskiego, [w:] Krakow Lwow: ksiazki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, red. Haliny Kosetki, Barbary Gory, Ewy Wojcik, t. IX, Cracow, 2009
More information
Stanisław Wyspiański, jeden z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski, malarz, dramaturg, poeta, projektant mebli i scenografii. Nauki pobierał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki stypendiom, w latach 1890-94, trzykrotnie przebywał w Paryżu, gdzie poznał sztukę kręgu nabistów, Paula Gauguina i Henri de Toulouse-Lautreca, sztukę japońską. Artystycznie związał się z Krakowem. W pracach plastycznych posługiwał się przede wszystkim techniką pastelową, zaś jego spuścizna literacka przyczyniła się do nadania artyście miana czwartego polskiego wieszcza. W latach 90. XIX wieku był kierownikiem graficznym krakowskiego czasopisma „Życie”. W latach 1898-1905 działał m.in. jako inscenizator w krakowskim teatrze. W 1906 został docentem w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Od 1897 był członkiem Towarzystwa „Sztuka”. Ulubioną techniką Stanisława Wyspiańskiego był pastel. Zajmował się też grafiką (m.in. ilustracje do „Iliady”, winiety i układy graficzne tygodnika krakowskiego „Życie” oraz publikowanych własnych dramatów). Ważne miejsce w jego działalności, rozpoczętej współpracą z Janem Matejką i Józefem Mehofferem przy polichromii Kościoła Mariackiego, zajmowały projekty witraży i polichromii wnętrz: np. w krakowskim kościele Franciszkanów 1897-1905, w katedrze lwowskiej 1892-94 i wawelskiej 1900-02 (niezrealizowane). W twórczości plastycznej Wyspiańskiego przeważał portret, w dziedzinie którego reprezentował ekspresjonizm (np. portrety Kazimierza Lewandowskiego i Lucjana Rydla 1898) i pejzaż (m.in. cykl widoków na Kopiec Kościuszki 1904-05). Wyspiański opracowywał scenografie do własnych dramatów, projekty dekoracji wnętrz (np. Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie), mebli i tkanin oraz projekty architektoniczne. Był jednym z twórców programu i praktyki tzw. sztuki stosowanej w Polsce, reformatorem grafiki książkowej. W jego stylu widoczny jest zarówno trwały wpływ Matejki, jak i żywe związki z secesją (dekoracyjność, charakterystyczna giętka i kapryśna linia, stylizacje roślinne) oraz wpływy impresjonizmu. Prezentowany w katalogu rysunek stanowi część „Zielnika”, zbioru luźnych kart przedstawiających naturalistyczne studia roślin polnych. Wyspiański szkicował rośliny ołówkiem nad Wisłą pod Krakowem: na Bielanach, w okolicach klasztoru na Zwierzyńcu, Panieńskich Skał, Groty Twardowskiego, a także w samym Krakowie, w ogrodzie Ojców Dominikanów i przy Smoczej Jamie. Czasem utrwalał akwarelą barwę rośliny, tak jak ma to miejsce w prezentowanej pracy. Na podstawie pozostałej części „Zielnika” zachowanej w kolekcji MNW dowiadujemy się, iż „zakomponowane na cienkiej kartce notatnika [rysunki – przyp. red.] są unikatowymi pracami, w których objawia się mistrzostwo rysownika, a także literacki talent wnikliwego obserwatora natury. Rozmaitość kolorów, bogactwo kształtów opisał artysta sobie tylko właściwym językiem pełnym neologizmów i poezji. Nadto własne nazwy przypisane przez Wyspiańskiego wielu roślinom sprawiają, że ten zespół rysunków i autografów należy do najcenniejszych jego dzieł. Możemy wśród nich znaleźć np. Trzewiczki Matki Boskiej, Żółte pyszczki skalne, Książniczki, Berełko żółto-złote, Niezapominkę, Pałubkę” (dostępny na: http://wyspianski.mnw.art.pl). Swoje umiłowanie przyrody Wyspiański podkreślił słowami listu do przyjaciela, Lucjana Rydla: „Najbujniejsze kwiatków krzaki powyrywałem z łąk i skał pod Bielanami i snop cały przyniosłem do siebie (…) jak ja lubię wśród tych kwiatów siedzieć. Malwy, dziewanny co to za cudne rośliny, jakie to strzeliste kształtów pędy, jakie to żywe, rozmowne kwiaty”. Warto zaznaczyć, iż owa miłość do kwiatów znajdowała swój wyraz nie tylko w samodzielnych studiach roślin, ale także w zakomponowaniu portretów m.in. z wiciami roślinnymi, ornamentami kwiatowymi. Najpewniej z tego też powodu powstał „Zielnik”, by całorocznie służył artyście w momencie stylizowania ram, dekoracji i innych opraw plastycznych. Niewątpliwie cała idea prowadzenia botanicznego rysunkowego leksykonu sprowokowana została prowadzonymi w owym czasie pracami nad projektami polichromii do krakowskiego kościoła Franciszkanów. Znaczna część owych roślinnych ornamentów znajdowała swe zastosowanie także jako ozdobniki graficzne krakowskiego pisma kulturalnego „Życie”, które Wyspiański prowadził wraz ze Stanisławem Przybyszewskim. Temat mniszka pospolitego, wyobrażonego na pracy katalogowej to jeden z prekursorskich motywów rodzącej się w Polsce secesji i podejmowany był przez Wyspiańskiego parokrotnie. Reprodukowano go na użytek kolejnych numerów „Życia” od 1897 do 1899.

Dodaj obiekt

1
Stanislaw Wyspianski
View of the Holy Cross Church in Krakow, 1896
Price: 45,000 PLN
2
Apoloniusz Kedzierski
Still life with geranium
Price: 7,500 PLN
3
Ludwik Lisowski
Landscape
Price: 1,200 PLN
4
Piotr Konczalowski (?)
Portrait of a young man
Hammer price: 6,000 PLN
5
Antoni Gawinski
Polonia
Price: 2,300 PLN
6
Antoni Kamienski
A portrait of a man, 1926
Estimate: 4,500 - 8,000 PLN
7
Antoni Uniechowski
Court scene
Hammer price: 2,000 PLN
8
Lucjan Jagodzinski
Nude, 1969
Hammer price: 1,600 PLN
9
Piotr Stachiewicz
Woman portrait
Hammer price: 11,000 PLN
10
Jerzy Janisch
Lady with a fan
Hammer price: 1,000 PLN
11
Jerzy Janisch
Composition with a ball, 1955
Hammer price: 3,500 PLN
12
Janina Giedroyc-Wawrzynowicz
Charles Bridge in Prague
Price: 1,500 PLN
13
Wojciech Durek
Landscape with the crucified Christ, 1941
Estimate: 2,500 - 3,500 PLN
14
Rafal Malczewski
City view
Price: 20,000 PLN
15
Antoni Waskowski
Portrait of Henryk Zdanowicz
Price: 2,300 PLN
16
Nikifor Krynicki
Villa in Krynica
Hammer price: 4,200 PLN
17
Christian Gotthard Hirsch
Karkonosze, 1931
Estimate: 7,000 - 10,000 PLN
18
Stanislaw Wyspianski
Nude woman standing, circa 1891-93
Price: 44,000 PLN
19
Jacek Malczewski
A letter with drawings illustrating the chef's cupid Jacek Malczewski, 1899
Price: 4,800 PLN
20
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
"Smierc kochanka", 1920
Hammer price: 190,000 PLN
21
Mojzesz Kisling
Church at the foot of the mountains
Price: 25,000 PLN
22
Franciszek Ejsmond
Woman portrait, 1880
Hammer price: 3,500 PLN
23
Franciszek Ejsmond
A portrait of a man, 1880
Hammer price: 3,500 PLN
24
Marian Mokwa
Landscape with a lake
Hammer price: 11,000 PLN
25
Stanislaw Gibinski
Winter landscape
Hammer price: 1,000 PLN
26
Julian Falat
"Myslenice", 1921
Hammer price: 32,000 PLN
27
Juliusz Kossak
Tadeusz Kosciuszko at the head of scythemen
Hammer price: 40,000 PLN
28
Juliusz Kossak
Prince Jozef Poniatowski on Szumka
Hammer price: 55,000 PLN
29
Stanislaw Maslowski
"Wola Rafalowska", 1923
Price: 19,000 PLN
30
Stanislaw Maslowski
"Wielkie Swidry", 1924
Price: 18,000 PLN
31
Leon Wyczolkowski
Roses with a blue pot, circa 1910
Price: 167,000 PLN
32
Bazyli Poustochkine
Landscape with willows
Hammer price: 2,400 PLN
33
Jakub Zucker
Portrait of a young Jew
Hammer price: 6,000 PLN
34
Jozef Pieniazek
Christmas stable, 1929
Hammer price: 1,900 PLN
35
Boleslaw Cybis
Mannequins (Recto) / Sketch of characters (Verso), 1925
Hammer price: 130,000 PLN
36
Jozef Guranowski
Winter forest, 1916
Hammer price: 3,800 PLN
37
Benn Bencion Rabinowicz
Reading, 1968
Hammer price: 700 PLN
38
Dora Kucembianka
Mimosa, 1931
Hammer price: 900 PLN
39
Franciszek Turek
Bouquet of hyacinths, 1933
Price: 1,800 PLN
40
Teodor Grott
Pensive, 1936
Estimate: 2,000 - 3,000 PLN
41
Roman Kramsztyk
Portrait of Lotaria Bologny
Hammer price: 10,000 PLN
42
Rafal Malczewski
Cottage with sunflowers
Hammer price: 13,000 PLN
43
Julian Falat
Portrait of a girl, 80s., XIX c.
Hammer price: 24,000 PLN
44
Maja Berezowska
"Szambelan pije czekolade u pani Grabowskiej"
Hammer price: 2,800 PLN
45
Maja Berezowska
Illustration to the poem by Ignacy Krasicki "Nie mozna"
Hammer price: 2,800 PLN
46
Wanda Chelmonska
Cottages
Hammer price: 1,900 PLN
47
Nikifor Krynicki
Krynica landscape
Hammer price: 3,500 PLN
48
Franciszek Turek
View of the Krakow Market Square, 1932
Hammer price: 2,000 PLN
49
Tadeusz Rybkowski
Tsarist gendarme, 1914
Price: 5,000 PLN
50
Stanislaw Szukalski
Portrait of Jozef Pilsudski, 1919
Hammer price: 45,000 PLN
51
Stanislaw Wyspianski
Dandelions and plant studies from "Zielnik" (Recto) / Sketch of a female figure (Verso), circa 1897
Hammer price: 19,000 PLN
52
Julian Falat
Landscape from Bystra, 1909
Price: 48,000 PLN
53
Stanislaw Powalisz
Bridge construction - stained glass project, 1947
Estimate: 1,200 - 2,000 PLN
54
Jan Styka
Portrait of Mrs. Spencer after Anthony van Dyck
Price: 3,600 PLN
55
Rafal Malczewski
Landscape with a lake
Hammer price: 8,000 PLN
56
Artur Markowicz
Ponte Vecchio in Florence, 1910
Estimate: 10,000 - 15,000 PLN
57
Feliks Sypniewski
Portrait of Olga Fabijanska Lubicz against the backdrop of the landscape, 1864
Price: 3,600 PLN
58
Feliks Sypniewski
Portrait of Adam Fabijanski against the backdrop of a landscape, 1864
Price: 3,600 PLN
59
Marian Konarski
"Da capo al fine", 1955
Estimate: 4,500 - 6,000 PLN
60
Estera Karp (Carp)
Characters
Price: 1,500 PLN
61
Tadeusz Cieslewski (ojciec)
View of the church of St. Anna in Warsaw, 1920
Estimate: 4,800 - 6,500 PLN
62
Feliks Michal Wygrzywalski
Fishermen on the shore
Price: 25,000 PLN
63
Jaroslaw Pstrak Wasylowicz
Huculi, 1915
Hammer price: 800 PLN
64
Tadeusz Makowski
Landscape from little village with girl, circa 1926-27
Estimate: 75,000 - 95,000 PLN
65
Stanislaw Tondos
View of the Wawel
Hammer price: 3,400 PLN
66
Jozef Unierzyski
Madonna
Price: 4,000 PLN
67
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
Male portrait, 1917
Hammer price: 70,000 PLN
68
Antoni Uniechowski
Jan III Sobieski near Vienna
Estimate: 3,000 - 4,000 PLN
69
Antoni Uniechowski
Idyllic scene
Hammer price: 2,200 PLN
70
Leon Wyczolkowski
Limba on the Morskie Oko, 1917
Hammer price: 32,000 PLN
71
Leon Wyczolkowski
Trumpeter (Recto) / Wolczesk village - cemeteries (Verso), 1916
Hammer price: 10,000 PLN
72
Wladyslaw Slewinski
Seascape with a round cloud, circa 1900
Price: 77,000 PLN
73
Henryk Epstein
Road through the forest
Hammer price: 4,800 PLN
74
Henryk Epstein
Boats in the port, 1930
Hammer price: 6,500 PLN
75
Jean Lambert-Rucki
Les pierrots, 1934
Hammer price: 10,000 PLN
76
Pinchus Krémegne
The interior of the room
Hammer price: 3,800 PLN
77
Joseph Pressmane
Cityscape
Hammer price: 3,500 PLN
78
Wojciech Gerson
'Ojcow'', 1853
Hammer price: 5,500 PLN
79
Wojciech Gerson
'Rabsztyn'', 1853
Hammer price: 8,000 PLN
80
Jacek Malczewski
Sketch for the picture
Hammer price: 9,000 PLN
81
Antoni Uniechowski
Court scene
Hammer price: 800 PLN
82
Antoni Uniechowski
Carriage
Hammer price: 1,500 PLN
83
Nieznany
Girl's profile, 1927
Hammer price: 2,000 PLN
84
Witold Stefan Zaczeniuk
Still life with fruit
Hammer price: 4,200 PLN

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku