Post-war & Contemporary Art (results)
1 October 2020 7 PM CET

Hammer price: 55,000 PLN
LOT number
20

Hammer price: 55,000 PLN

acrylic/fiberboard, panel, 64 x 64 cm
signed and dated on the reverse: '1982 | H. Stażewski'
transport stamp on the reverse
ID: 87802
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
More information
Prezentowany tutaj obraz Henryka Stażewskiego powstał w 1982, to znaczy około siedemdziesięciu lat po rozpoczęciu przez artystę jego działalności artystycznej (!). Stażewski w 1913 roku zaczął studia w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a przez kolejnych kilka dekad był ważną postacią polskiego życia artystycznego. Stylistyka jego prac, którą można uznać za dojrzałą, to znaczy taką, która – przechodząc pewne ewolucje – trwała aż do jego śmierci, ukształtowała się w drugiej połowie lat 20. XX wieku. Była to abstrakcja geometryczna, która w sztuce Stażewskiego była wynikiem przyjęcia przez niego konstruktywistycznej teorii i praktyki artystycznej. O ile w dwudziestoleciu międzywojennym sztuka abstrakcyjna mogła uchodzić za nowość i potrafiła budzić kontrowersje, o tyle w czasie gdy powstał prezentowany tutaj obraz była ona już estetyką utrwaloną i mającą klasyczny niemalże status. Podobny status przysługiwał również jej twórcy – Stażewski uważany był wówczas za nestora awangardy. Z kraju i zza granicy ściągali do jego pracowni artyści, by poznać tego „ostatniego żyjącego konstruktywistę”, który z pierwszej ręki relacjonował wydarzenia z „heroicznego okresu awangardy”. Stażewski mógł wówczas opowiadać młodym twórcom (chętnie przebywającym w jego towarzystwie) o swoich znajomościach z Kazimierzem Malewiczem oraz Pietem Mondrianem, którzy mieli już wówczas status wielkich gwiazd sztuki XX wieku, a z którymi on współtworzył on historię awangardy. Prezentowany obraz jest znakiem trwałości konwencji abstrakcji geometrycznej w sztuce Henryka Stażewskiego. Artysta przez kilka dekad swojej działalności artystycznej zainteresowany był najprostszymi formami w sztuce. Badał w swoim malarstwie zagadnienie wzajemnego oddziaływania na siebie barw i kształtów, percepcji kolorów i wytwarzania różnych efektów optycznych. Barwa, figury geometryczne i linie proste były podstawą i ostatecznym celem tej twórczości.