Spragnieni Piękna. Charity auction
4 March 2019 9:20 PM CET

Radek Szlaga
Untitled, 2019
Starting price: 1,000 PLN
LOT number
6
Radek Szlaga
Untitled, 2019

Starting price: 1,000 PLN

other/other
ID: 68314
More information
Przygotowany przez Szlagę parawan nawiązuje do rozwijanego obecnie projektu Places I Had No Intention of Seeing, który opiera się na kartograficznych poszukiwaniach artysty. Bezpośrednią inspiracją były zbierane przez dziadka Szlagi mapy, które połączone zostały z nomadycznym trybem życia artysty funkcjonującego pomiędzy Warszawą, Brukselą a Detro-it. W swoim ostatnich działaniach Szlaga tworzy atlas świata przetworzony przez własne do-świadczenia, wspomnienia, a także fikcyjne krainy zaczerpnięte z popkultury, w których od-ległe miejsca potrafią sąsiadować ze sobą ze względu na ich skojarzeniową bliskość i podo-bieństwa przeżyć. W tych pracach najwyraźniej uwidacznia się także działanie polegające na zszywaniu ze sobą fragmentów starszych i nowych płócien, które staje się rozrachunkiem z dotychczasową twórczością. Pełna odsłona projektu zostanie zaprezentowana na indywidual-nej wystawie w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie w grudniu 2019 roku.