Modern and Contemporary Sculpture
29 October 2020 7 PM CET

Jerzy Nowakowski (b. 1947)
"Composition MN", 2016
Estimate: 6,000 - 9,000 PLN
LOT number
26
Jerzy Nowakowski (b. 1947)
"Composition MN", 2016

Estimate: 6,000 - 9,000 PLN

bronze, marble, 47 x 12 x 11 cm
paper label with the description of the artwork on the bottom: 'JERZY NOWAKOWSKI | "KOMPOZYCJA MN" | BRĄZ MARMUR | WYS. 47 cm 2016 r.'
unique
ID: 90620
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
More information
„[Twórczość Jerzego Nowakowskiego] jest wyraźnie zróżnicowana, obejmuje spory obszar problemów i rodziła się pewnymi cyklami, które wyrażały zróżnicowany stan ducha, określoną wizję czy też zafascynowanie godnym uwagi zjawiskiem. Znaczącym czynnikiem w tej twórczości jest duża ruchliwość autora w poszukiwaniu wrażeń, przeżyć intelektualnych (…). Tylko osobowość chłonna i wrażliwa jest w stanie wchłonąć z pożytkiem napór wielorakich przeżyć i uczynić z nich tworzywo do kształtowania wizji rzeźbiarskich”. Stefan Borzęcki