Post War and Contemporary: "Black and White" (results)
4 June 2019 7 PM CET

Tamara Berdowska (b. 1962)
Untitled from the series "Insomnia", 2018
Hammer price: 12,000 PLN
LOT number
227
Tamara Berdowska (b. 1962)
Untitled from the series "Insomnia", 2018

Hammer price: 12,000 PLN

oil/canvas, 120 x 120 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Tamara | Berdowska | 2018 | olej | bez tytulu'
ID: 70709
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Literature
  • Obrazy nowe i najnowsze, exhibition catalogue, Ikeary Gallery, Poznan 2018, page unknown
Exhibited
  • Obrazy nowe i najnowsze, individual exhibition, Piekary Gallery, Poznan 2018
More information
"(…) jest u mnie potrzeba uzewnętrznienia i nadania formy obrazom, które jawią się w moim umyśle. (…) Towarzyszy mi zawsze poczucie niedoskonałości powstałego obrazu w stosunku do zjawiska, które wywołało potrzebę tworzenia. Twórczość to dążenie do doskonałości, której się nigdy nie osiągnie, do określenia i dotknięcia czegoś, co jest jedynie przeczuwane. Twórczości towarzyszy wieczna tęsknota". - TAMARA BERDOWSKA