Post-War and Contemporary Art (results)
5 December 2019, 7 PM CET

Andrzej Wroblewski (1927 - 1957)
"Portret of a man", 1950
Bid price: 1,350,000 PLN
Object LOT number
306
306
Andrzej Wroblewski (1927 - 1957)
"Portret of a man", 1950

Bid price: 1,350,000 PLN

olej/płótno, 90 x 70 cm
signed, dated and described on the reverse: 'ANDRZEJ WROBLEWSKI | PORTRET MEZCZYZNY | 90 x 70 olej 1950'
on the reverse the sticker of Zderzak Gallery
ID: 79096
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Origin
 • private collection, Cracow
Literature
 • Andrzej Wroblewski. A retrospective, exhibition catalogue, ed. Zofia Golubiew, Warsaw 1998, cat. no. 72, p. 93
 • – Andrzej Wroblewski. Posthumous exhibition, exhibition catalogue, Palac Sztuki, Cracow 1958, p. 13, position 21
 • Andrzej Wroblewski: 1927–1957. Exhibition catalogue in the 10th anniversary of the artist's death, Poznan 1967, ed. Irena Moderska, National Museum in Poznan, 1967, p. 37, position 39
 • Index of works by Andrzej Wroblewski executed by Krystyna Wroblewska 25.03.1968, no. 2
Displayed
 • „Andrzej Wroblewski (1927-1957). A retrospective”, Zacheta Contemporary Art Gallery, Warszawa, 30.10-03.12.1995
 • „Andrzej Wroblewski (1927-1957). A retrospective”, National Museum, Cracow, 26.01-31.03.1996
 • „Andrzej Wroblewski 1927-1957. Wystawa w 10-lecie smierci”, National Museum, Poznan, 10.04-14.05.1967;
 • National Museum, Warsaw, 5.02-3.03.1968
 • „Andrzej Wroblewski. Posthumous exhibition”, Palac Sztuki, CBWA, Cracow, 5-27.01.1958; Zacheta Gallery, Warsaw,
 • 6-23.02.1958; Osrodek Propagandy Sztuki, Lodz, 4-25.05.1958
More information
Socrealizm był zatem dla młodego Wróblewskiego ideologicznie słusznym programem, ale też źródłem utraty swobody artystycznej. Sztywne formy oficjalnie propagowanego programu artystycznego były źródłem niebagatelnego problemu nawet dla tych artystów i artystek, którzy chcieli angażować się w przemiany ustrojowe zachodzące w Polsce po 1945. Jeśli przyjmiemy, że prezentowany tu portret jest przedstawieniem robotnika, powstałym pod wpływem panującego wówczas oficjalnie programu artystycznego, można by uznać go za jeden z pierwszych obrazów powstałych wówczas, gdy młodym artystom i artystkom o poglądach komunistycznych przyszło skonfrontować się z brutalną polityką kulturalną totalitarnego kraju. SOC(?)REALIZM WROBLEWSKIEGO „Portret mężczyzny” Andrzeja Wróblewskiego przedstawia postać w tradycyjnym ujęciu, w którym portretowany siedzi w statycznej pozie, ujęty od linii kolan w gorę, z dłońmi ułożonymi na nogach. Układ ciała mężczyzny wydaje się typową pozycją, w której model prezentuje się malarzowi – statycznie eksponuje swoją postać. Jego tożsamość nie jest znana. Być może jest to model prezentujący się artyście podczas „typowego” pozowania będącego dla Wróblewskiego ćwiczeniem z zakresu malowania postaci ludzkiej. Rok powstania obrazu może jednak sugerować również, że nie jest to portret przypadkowego modela, ale przedstawiciela grupy społecznej szczególnie dowartościowanej wówczas w oficjalnej propagandzie – przedstawiciela klasy robotniczej. Mogłyby wskazywać na to wyeksponowane, masywne dłonie mężczyzny, niejednokrotnie będące w dziejach sztuki symbolem wykonywania ciężkiej, fizycznej pracy. Prezentowany tu „Portret mężczyzny” namalowany został w 1950 – w momencie obowiązywania w kulturze polskiej realizmu socjalistycznego. Socrealizm w sztukach plastycznych zaordynowano w 1949, gdy Wróblewski był studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wprowadzenie socrealizmu jako kierunku obowiązującego w sztuce nie oznaczało jednak dla Wróblewskiego – jak dla niektórych artystów i artystek – konieczności podporządkowania się obcej ideowo doktrynie będącej znakiem wrogiej im ideologii. Jego stosunek do socrealizmu był bardziej złożony. W 1948 powstała Grupa Samokształceniowa na ASP, której współtwórcą był właśnie Wróblewski. Była ona odpowiedzią grona młodych artystów i artystek sprzeciwiających się dominującemu na akademii programowi, który w zakresie malarstwa zdominowany był przez koloryzm. Nie chodziło jednak wyłącznie o postulowanie odmiennego programu artystycznego wobec tego, który wdrażali wykładowcy i wykładowczynie. Artyści i artystki zrzeszeni w Grupie Samokształceniowej na czele z Wróblewskim domagali się ideologicznego zaangażowania sztuki. Jak pisał sam Wróblewski: „Grupa samokształceniowa powstała w wyniku narastania walki ideologicznej na terenie uczelni. Poczynając od pierwszych lat rektoratu prof. Eibischa, nauczanie malarstwa było jednostronnie kapitalistyczne. Nie pozostawiano dużo swobody przy poszukiwaniu nowych ideologii i form artystycznych. Poszukiwanie to odbywało się więc ‘nielegalnie’. Prowadziły je drobne środowiska studentów, bez bezpośredniego oddziaływania na całą uczelnię, to znaczy na liczne nie kontaktujące się ze sobą pracownie. (…) Sytuacja na uczelni i mały zasięg zespołu wymagały wystąpienia najradykalniejszego, nacechowanego bojowością i czystością ideologiczną” (Andrzej Wróblewski, [red.] Zofia Gołubiew, katalog wystawy, Warszawa 1998, s. 174). Poparcie dla ideologii nie oznaczało jednak, że proponowane przez władzę komunistyczną środki artystyczne, znane jako socrealizm, budziły jednoznaczną aprobatę młodych artystów i artystek z Grupy Samokształceniowej. Kiedy zaprezentowali oni swoje prace artystyczne w Poznaniu podczas „Międzyszkolnych Popisów Państwowych Wyższych Szkół Artystycznych”, zostały tam negatywnie przyjęte przez krytykę. Jedną z przyczyn była szczególna estetyka prezentowanego tam płótna z cyklu „Rozstrzelań” Wróblewskiego, zbyt wyeksponowana w stosunku do ideologicznej treści. Był to wyraźny sygnał, że ideowe zaangażowanie nie wystarczy, by sprostać wymogom socrealizmu; należy również podporządkować się regułom stylistycznym, które wcale nie musiały odpowiadać Grupie Samokształceniowej.

Dodaj obiekt

0
Print catalog

All objects on auction

Rajmund Ziemski

"Landscape 15/65", 1965

Arika Madeyska

Untitled

Arika Madeyska

Untitled

Bid price: 1,300 PLN

Jan Tarasin

"Transcripts", 1993

Bid price: 45,000 PLN

Jacek Sroka

"Yellow Diptych", 1985

Jan Dobkowski

"Recollection of nature", 1990

Bid price: 24,000 PLN

Jan Dobkowski

"Delightful walk", 1969

Bid price: 55,000 PLN

Jan Dobkowski

"Carnival", 1971

Bid price: 65,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

Composition, 1958

Bid price: 140,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

"14th black sash", 1986

Bid price: 80,000 PLN

Andrzej Wroblewski

"Portret of a man", 1950

Bid price: 1,350,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Abstract landscape, 1960

Jerzy Nowosielski

"Polakt" (Half-nude), 1975

Bid price: 95,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Reclining nude (Danae), 1976

Bid price: 220,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Nude, 1987

Bid price: 150,000 PLN

Tadeusz Kantor

"Hamburg", 1961

Bid price: 190,000 PLN

Tadeusz Kantor

"Emballages, objects, personages nr 5", 1968

Bid price: 1,500,000 PLN

Tadeusz Kantor

Untitled, 1960

Maria Jarema

"Composition II - Figures", 1957

Bid price: 420,000 PLN

Roman Opalka

“Detail 5137748 - 5157846” from the series: “1965/1 - ?”

Bid price: 2,750,000 PLN

Stefan Gierowski

"Painting DCCII", 1996

Bid price: 100,000 PLN

Stefan Gierowski

Untitled, 1959

Bid price: 240,000 PLN

Stefan Gierowski

"Painting DCIX", 1990

Bid price: 100,000 PLN

Tadeusz Brzozowski

"Egzercyrka", 1962

Bid price: 340,000 PLN

Bronislaw Kierzkowski

"Structural Composition No. 449", 1959

Bid price: 40,000 PLN

Jonasz Stern

Landscape, 1970

Jan Lebenstein

"Axial Figure No. 50", 1960

Bid price: 270,000 PLN

Teresa Pagowska

"the 17th day / nine", 1965/68

Bid price: 290,000 PLN

Aleksander Kobzdej

"Defined", 1958

Bid price: 85,000 PLN

Aleksander Kobzdej

"Le bleu cocoon", 1963

Bid price: 32,000 PLN

Erna Rosenstein

"The skeleton of fire", 1959

Bid price: 160,000 PLN

Erna Rosenstein

"Scream at midnight", 1968

Bid price: 150,000 PLN

Jadwiga Maziarska

"No. 6", 1976

Bid price: 32,000 PLN

Jan Tarasin

"The birth of the objects", 1997

Bid price: 70,000 PLN

Jan Tarasin

"Jacob's stairs", 1992

Bid price: 140,000 PLN

Tadeusz Dominik

"Landscape", 2004

Tadeusz Dominik

"Black sea", 2007

Ewa Kuryluk

"Tenn", 1972

Bid price: 40,000 PLN

Jaroslaw Modzelewski

"At the front of the shed", 2005

Bid price: 90,000 PLN

Jaroslaw Modzelewski

"Red bushes", 2012

Bid price: 55,000 PLN

Marek Sobczyk

"Atheism no! [Reality]", 2016

Bid price: 12,000 PLN

Pawel Kowalewski

"the difference between the mathematical instinct and inherent cleverness", 1991

Bid price: 45,000 PLN

Ryszard Wozniak

"Stanger land", circa circa 1982

Bid price: 20,000 PLN

Ryszard Grzyb

"[...] how real is the conviction that the beauty of the somebody's facial features depends on how much these features express", 2017

Wlodzimierz Pawlak

"Score to the ballet Socrates XXV", 2004

Bid price: 16,000 PLN

Leon Tarasewicz

Untitled, 2019

Bid price: 19,000 PLN

Leon Tarasewicz

Untitled, 2016

Leon Tarasewicz

Untitled, 2016

Zbigniew Tymoszewski

"Red figure”, 1963

Bid price: 38,000 PLN

Lidia Masterkova

Untitled, 1968

Bid price: 160,000 PLN

Teresa Rudowicz

"Composition 61/16", 1961

Marian Warzecha

"Explanatio", 1964-68

Bid price: 30,000 PLN

Jacek Sienicki

"the interior of the workshop", 1986

Bid price: 38,000 PLN

Jacek Sempolinski

"Head"

Leon Zack

"Locarno 9", 1977

Bid price: 40,000 PLN

Janusz Tarabula

"Silesian landscape", 1996

Andrzej S. Kowalski

"Composition R-p 1", 1959

Bid price: 9,500 PLN

Roman Artymowski

"Signs III", 1960

Bid price: 24,000 PLN

Krystyn Zielinski

"M.8.64", 1964

Bid price: 10,000 PLN

Jan Berdyszak

"That collection", 2008

Henryk Musialowicz

From the cycle: "Reminiscence", 1979/82

Bid price: 9,000 PLN

Henryk Musialowicz

Animalistic landscape, 1982

Antoni Falat

Kids with a dog, 1989

Bid price: 7,500 PLN

Judyta Sobel

Abstraction, 1950

Bid price: 22,000 PLN

Andrzej Cisowski

"Mond der Herscher", 1993

Henryk Czesnik

"Urban bathhouse IV, 44987/75",

Bid price: 22,000 PLN

Jan Szancenbach

Composition, 1958

Edward Dwurnik

"Klobuck", 1989

Bid price: 50,000 PLN

Edward Dwurnik

"Vilnius (winter)", 1997

Bid price: 24,000 PLN

Edward Dwurnik

"Painting number 32", 2000

Bid price: 24,000 PLN

All selected objects on auction

All page - vertically All page - horizontally Miniatures