Post-War and Contemporary Art (results)
5 December 2019, 7 PM CET

Maria Jarema (1908 - 1958)
"Composition II - Figures", 1957
Bid price: 420,000 PLN
Object LOT number
314
314
Maria Jarema (1908 - 1958)
"Composition II - Figures", 1957

Bid price: 420,000 PLN

monotypia, tempera/papier naklejony na płótno, 65 x 50 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Kompozycja [illegible] II | syg. temp. [illegible] 65 x 50 | kat. PiS nr 8 | Nr. 395 | 1957 | "POSTACIE"'
on the reverse, stickers from: Musee d'Art et d'Histoire; DESA Foreign Trade Enterprise, VI Biennale de Sao Paulo 1961 and export stamp
ID: 79659
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Origin
 • from the collection of Kornel Filipowicz, artist's spouse
 • Rempex auction house, 2005
 • private collection
 • Quadrillion auction house, 2018
 • private collection, Warsaw
Literature
 • Family's catalogue, poz. 395
 • Maria Jarema, Wystawa malarstwa i rzezby, Warsaw, Kordegarda MKiS, organized by ZPAP, CBWA, Warsaw 1958 [introduction:] Mieczyslaw Porebski, position 21, described as: 21: KOMPOZYCJA 1957, temp. monot. 65 x 49
 • Pologne a la VI Biennale de Sao Paolo, Sao Paolo 1961, [introduction:] R. Stanislawski, position no. 4; described as: Composition (II), 1957 / detrempe-monotypie, 65 x 50 / col. Kornel Filipowicz, Cracovie
 • Maria Jarema. Exhibition catalogue, Palac Sztuki, Krzysztofory Gallery, Cracow XI 1962, Cracow 1962, [introduction:] M. Porebski, H. Blum, p. 50,
 • described as: POSTACIE, 1957, monot./tempera; 65 x 50 k.395
 • Deux artistes polonaises: Maria Jarema, Maria Hiszpanska-Neumann, Musee d`Art et d`Histoire Salle des Casemates, Geneva 1963, p. unnumbered, catalogue position 48. Described: 48. Composition, 1957 tempera, monotypie 65 x 50
 • Joanna Guze, Sztuka jest agresja, “Polska”, no. 2, II 1983, p. 41, ill.
 • Maria Jarema, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, December 1988 – January 1989, Galeria Krzysztofory [ed. J. Chrobak], p. 44, ill. 56
 • Jerzy Tchorzewski, Maria Jaremianka, Wspomnienia i refleksje, „Odra”, no. 5, V 1989, ill. 4
 • Maria Jarema 1908-1958. Exhibition catalogue, National Museum in Wroclaw; Zacheta Contemporary Art Gallery, Warsaw, Wroclaw 1998, p. 198, position 316, described as: POSTACIE, 1957, Monot. temp. pap., 65 x 50. K. 395. Wl. Prywatna
 • Slawomir Boldok, Warszawa, Bedzin, Krakow, „Gazeta Antykwaryczna”, no. 5 (500), V 2001, p. 30, ill.1.
 • Maria Jarema. Wspomnienia, zapiski i komentarze. Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Cracow 2001, ed. Jozef Chrobak, reproduced on the cover, on a photograph by E. Kossakowski (1962, Krzysztfory Gallery) and on pp. 92-94, catalogue no. 64
Displayed
 • Maria Jarema, Wystawa malarstwa i rzezby, Warsaw, Kordegarda MKiS, organized by ZPAP, CBWA, Warsaw 1958
 • Biennale du Musee d’art moderne de Sao Paolo, 1961
 • Maria Jarema. Palac Sztuki, Krzysztofory Gallery, Cracow, November 1962
 • Deux artistes polonaises: Maria Jarema, Maria Hiszpanska-Neumann, Musee d`Art et d`Histoire.
 • Salle des Casemates, Geneva 12.10.-3.11.1963
More information
Wielobarwne, rytmiczne i dźwięczne monotypie tworzone przez Marię Jaremę w drugiej połowie lat 50. XX wieku to najprawdopodobniej szczytowy punkt jej osiągnieć w dziedzinie malarstwa. Szczególny status tych niezwykle kolorowych obrazów zdaje się podkreślać fakt, że ich powstawanie, jak i powstawanie całej sztuki artystki przerwała jej przedwczesna śmierć. Były to zatem prace późne, ale jednocześnie dojrzałe i odznaczające się wysoką wartością artystyczną. Ostatnie lata życia Jaremy to czas rosnącego uznania dla niej jako artystki, przejawiającego się w zorganizowaniu jej wystawy monograficznej w warszawskiej Kordegardzie w 1958 oraz w udziale Jaremianki w tym samym roku w Biennale w Wenecji. Wzmożone zainteresowanie twórczością artystki trwało również po jej przedwczesnej śmierci. Przykładem tego jest wystawienie jej prac w 1961 na Biennale w Sao Paulo – w tym prezentowanej w niniejszym katalogu monotypii. „Biennale w Sao Paulo, otwarte po raz pierwszy w 1951 roku, było największą w Ameryce Południowej i wówczas jedną z największych na świecie prezentacją sztuki współczesnej, stawiającą sobie za cel promocję samej Brazylii i jej współczesnej kultury oraz zapoznanie publiczności brazylijskiej ze sztuką nowoczesną zarówno z własnego kraju, jak i ze świata. (…) Ryszard Stanisławski, wcześniej zaangażowany w organizację polskiej wystawy na Biennale w Wenecji w 1958 roku, odpowiadał za kolejną prezentację na VI Biennale w 1961 roku [w Sao Paulo], którą faktycznie organizowało Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Centralne Biuro Wystaw Artystycznych przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wystawa w Sao Paulo była przedsięwzięciem prestiżowym, ale niezakrojonym na zbyt dużą skalę. W zaprojektowanym przez Oskara Niemeyera pawilonie, gdzie odbywało się Biennale, w dziale polskim czołowe miejsce zajęła twórczość malarska Marii Jaremy (…). Wybór tych artystów wpisywał się w hierarchię wartości promowaną wówczas przez polską krytykę, zwłaszcza Mieczysława Porębskiego, Jerzego Stajudę, Elżbietę Grabską, Aleksandra Wallisa czy Andrzeja Jakimowicza. Hierarchia ta wynikała przede wszystkim z przemian, jakie nastąpiły w okresie odwilży” (cyt. za: Andrzej Szczerski, Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, Kraków 2015, s. 173-174). Choć monotypie wydają się manifestacjami czystej formy malarskiej, sztuka Jaremianki mniej lub bardziej zawsze odnosiła się do rzeczywistości społecznej i polityki. Zupełnie inaczej wyglądało to w latach 30., gdy młoda artystka odbywała artystyczne studia i angażowała się w nielegalny wówczas ruch komunistyczny, inaczej powiązanie jej sztuki z polityką wyglądało dwadzieścia lat później, w czasach tzw. odwilży. Był to czas rozluźnienia polityki kulturalnej w PRL, co dało artystom i artystkom większą swobodę tworzenia, a przede wszystkim pozwoliło podjąć wątki, które w pierwszej połowie lat 50. nie mogły pojawić się w twórczości prezentowanej na oficjalnych pokazach sztuki. Dotyczy to przykładowo twórczości abstrakcyjnej. Jak miała już wcześniej zauważyć artystka: „Abstrakcjonizm, niesłusznie uważany przez niektórych za kierunek, był odruchem samoobrony sztuki. Odrzucał temat, chcąc jasno pokazać problematykę sztuki. Narzucał ją widzowi, pozbawiając go tematu, który tak często pochłania bez reszty jego uwagę, ale równocześnie czyni mu sztukę bliższą, bardziej ludzką” (cyt. za: Barbara Ilkosz, Maria Jarema 1908-1958, Wrocław 1998, s. 124). W zacytowanej wypowiedzi zwraca uwagę wyrażenie „odruch samoobrony sztuki”. Stwierdzenie to można odnieść do twórczości Marii Jaremy, która powstawała w opozycji do narzuconego przez władzę komunistyczną socrealizmu, w którym artystka nie brała udziału, przez co również nie wystawiała w trakcie jego trwania. Słowa te pozostawały aktualne poniekąd również wówczas, gdy powstawały jej monotypie, które – podobnie jak całą twórczość abstrakcyjną powstającą w czasach odwilży – traktuje się jako sposób „odreagowania” socrealizmu, gest artystycznej wolności po okresie kulturalnego zniewolenia.

Dodaj obiekt

0
Print catalog

All objects on auction

Rajmund Ziemski

"Landscape 15/65", 1965

Arika Madeyska

Untitled

Arika Madeyska

Untitled

Bid price: 1,300 PLN

Jan Tarasin

"Transcripts", 1993

Bid price: 45,000 PLN

Jacek Sroka

"Yellow Diptych", 1985

Jan Dobkowski

"Recollection of nature", 1990

Bid price: 24,000 PLN

Jan Dobkowski

"Delightful walk", 1969

Bid price: 55,000 PLN

Jan Dobkowski

"Carnival", 1971

Bid price: 65,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

Composition, 1958

Bid price: 140,000 PLN

Stanislaw Fijalkowski

"14th black sash", 1986

Bid price: 80,000 PLN

Andrzej Wroblewski

"Portret of a man", 1950

Bid price: 1,350,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Abstract landscape, 1960

Jerzy Nowosielski

"Polakt" (Half-nude), 1975

Bid price: 95,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Reclining nude (Danae), 1976

Bid price: 220,000 PLN

Jerzy Nowosielski

Nude, 1987

Bid price: 150,000 PLN

Tadeusz Kantor

"Hamburg", 1961

Bid price: 190,000 PLN

Tadeusz Kantor

"Emballages, objects, personages nr 5", 1968

Bid price: 1,500,000 PLN

Tadeusz Kantor

Untitled, 1960

Maria Jarema

"Composition II - Figures", 1957

Bid price: 420,000 PLN

Roman Opalka

“Detail 5137748 - 5157846” from the series: “1965/1 - ?”

Bid price: 2,750,000 PLN

Stefan Gierowski

"Painting DCCII", 1996

Bid price: 100,000 PLN

Stefan Gierowski

Untitled, 1959

Bid price: 240,000 PLN

Stefan Gierowski

"Painting DCIX", 1990

Bid price: 100,000 PLN

Tadeusz Brzozowski

"Egzercyrka", 1962

Bid price: 340,000 PLN

Bronislaw Kierzkowski

"Structural Composition No. 449", 1959

Bid price: 40,000 PLN

Jonasz Stern

Landscape, 1970

Jan Lebenstein

"Axial Figure No. 50", 1960

Bid price: 270,000 PLN

Teresa Pagowska

"the 17th day / nine", 1965/68

Bid price: 290,000 PLN

Aleksander Kobzdej

"Defined", 1958

Bid price: 85,000 PLN

Aleksander Kobzdej

"Le bleu cocoon", 1963

Bid price: 32,000 PLN

Erna Rosenstein

"The skeleton of fire", 1959

Bid price: 160,000 PLN

Erna Rosenstein

"Scream at midnight", 1968

Bid price: 150,000 PLN

Jadwiga Maziarska

"No. 6", 1976

Bid price: 32,000 PLN

Jan Tarasin

"The birth of the objects", 1997

Bid price: 70,000 PLN

Jan Tarasin

"Jacob's stairs", 1992

Bid price: 140,000 PLN

Tadeusz Dominik

"Landscape", 2004

Tadeusz Dominik

"Black sea", 2007

Ewa Kuryluk

"Tenn", 1972

Bid price: 40,000 PLN

Jaroslaw Modzelewski

"At the front of the shed", 2005

Bid price: 90,000 PLN

Jaroslaw Modzelewski

"Red bushes", 2012

Bid price: 55,000 PLN

Marek Sobczyk

"Atheism no! [Reality]", 2016

Bid price: 12,000 PLN

Pawel Kowalewski

"the difference between the mathematical instinct and inherent cleverness", 1991

Bid price: 45,000 PLN

Ryszard Wozniak

"Stanger land", circa circa 1982

Bid price: 20,000 PLN

Ryszard Grzyb

"[...] how real is the conviction that the beauty of the somebody's facial features depends on how much these features express", 2017

Wlodzimierz Pawlak

"Score to the ballet Socrates XXV", 2004

Bid price: 16,000 PLN

Leon Tarasewicz

Untitled, 2019

Bid price: 19,000 PLN

Leon Tarasewicz

Untitled, 2016

Leon Tarasewicz

Untitled, 2016

Zbigniew Tymoszewski

"Red figure”, 1963

Bid price: 38,000 PLN

Lidia Masterkova

Untitled, 1968

Bid price: 160,000 PLN

Teresa Rudowicz

"Composition 61/16", 1961

Marian Warzecha

"Explanatio", 1964-68

Bid price: 30,000 PLN

Jacek Sienicki

"the interior of the workshop", 1986

Bid price: 38,000 PLN

Jacek Sempolinski

"Head"

Leon Zack

"Locarno 9", 1977

Bid price: 40,000 PLN

Janusz Tarabula

"Silesian landscape", 1996

Andrzej S. Kowalski

"Composition R-p 1", 1959

Bid price: 9,500 PLN

Roman Artymowski

"Signs III", 1960

Bid price: 24,000 PLN

Krystyn Zielinski

"M.8.64", 1964

Bid price: 10,000 PLN

Jan Berdyszak

"That collection", 2008

Henryk Musialowicz

From the cycle: "Reminiscence", 1979/82

Bid price: 9,000 PLN

Henryk Musialowicz

Animalistic landscape, 1982

Antoni Falat

Kids with a dog, 1989

Bid price: 7,500 PLN

Judyta Sobel

Abstraction, 1950

Bid price: 22,000 PLN

Andrzej Cisowski

"Mond der Herscher", 1993

Henryk Czesnik

"Urban bathhouse IV, 44987/75",

Bid price: 22,000 PLN

Jan Szancenbach

Composition, 1958

Edward Dwurnik

"Klobuck", 1989

Bid price: 50,000 PLN

Edward Dwurnik

"Vilnius (winter)", 1997

Bid price: 24,000 PLN

Edward Dwurnik

"Painting number 32", 2000

Bid price: 24,000 PLN

All selected objects on auction

All page - vertically All page - horizontally Miniatures