Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 October 2017 7 PM CET

Seweryn Bieszczad (1852 - 1923)
Landscape with Girl and a Hut
Hammer price: 15,000 PLN
LOT number
13
Seweryn Bieszczad (1852 - 1923)
Landscape with Girl and a Hut

Hammer price: 15,000 PLN

oil/canvas, 18 x 28 cm
signed lower right: 'S. Bieszczad'
ID: 50369
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
More information
Seweryn Bieszczad to utalentowany malarz i rysownik, zapamiętany przede wszystkim jako artysta-kronikarz życia Galicji, a w szczególności - Krosna z przełomu XIX i XX wieku. Stworzył interesujące ilustracje do "Pana Tadeusza" i ciekawą serię prac ukazujących okupację Krosna przez wojska carskie w czasie I wojny światowej. Prezentowane dzieło wpisuje się dobrze w ten nurt twórczości malarza, w ramach którego tworzył przepojone spokojem i harmonią wizerunki wsi, pełnej statycznego życia, skupionego wokół jednej chaty. Seweryn Bieszczad artystyczną edukację pobierał w Krakowie - najpierw u Władysława Łuszczkiewicza, a potem u Jana Matejki. Następnie udał się zagranicę jako stypendysta do Wiednia, Monachium (pracownia Alexandra von Wagnera) oraz Drezna. Obrazy malarza to na ogół osadzone w wiejskiej scenerii sceny rodzajowe, malowane wprawnie w technice olejnej bądź akwareli. Duża ich część ukazuje okolice Krosna, z którym Bieszczad związany był przez większość życia.