Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019, 7 PM CET

Henryk Siemiradzki (1843 - 1902)
Study of three people against the landscape, circa 1874
Price: 108,000 PLN
Object LOT number
17
Henryk Siemiradzki (1843 - 1902)
Study of three people against the landscape, circa 1874

Price: 108,000 PLN

oil on canvas mounted on paperboard, 48 x 37 cm
signed lower right: 'H. Siemiradzki'
on the reverse opinion by docent Jan Hoplinski from 5th May 1941; the artwork will be included in Corpus of Paintings by Henryk Siemiradzki
ID: 78268
Provenance
  • private collection, Poland
More information
Ukończywszy studia w 1871, dzięki uzyskanemu carskiemu stypendium, Henryk Siemiradzki, młody malarz wywodzący się z Charkowa, zyskał sposobność wyjazdu do Monachium na studia w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Przez kilka miesięcy kontynuował studia artystyczne pod kierunkiem Karla Piloty’ego. W 1872 na stałe zamieszkał w Rzymie, gdzie na dobre rozpoczęła się jego międzynarodowa kariera. W repertuarze tematycznym jego malarstwa mieściły się wielkoformatowe obrazy historyczne, nastrojowe kompozycje rodzajowe – sielanki i luministyczne śródziemnomorskie pejzaże. Henryk Siemiradzki należy do najgodniej uhonorowanych polskich artystów XIX wieku – był członkiem wielu europejskich akademii, zdobywcą medali na międzynarodowych wystawach. Odznaczany był orderami państwowymi, m.in. francuską Legią Honorową i włoskim orderem Corona d’Italia. Z krajem utrzymywał stałe i żywe kontakty – przesyłał obrazy na wystawy, a w 1879 podarował Krakowowi swój obraz „Świeczniki chrześcijaństwa”, znany także pod tytułem: „Pochodnie Nerona” (1876), dając tym samym początek zbiorom Muzeum Narodowego. Prezentowane w katalogu studium to najpewniej praca pochodząca z lat 70. XIX stulecia, gdy to Siemiradzki był żywo zainteresowany pod względem malarskim oraz historyczno- archeologicznym tematem życia pierwszych chrześcijan. „Studium trzech postaci” zwyczajowo wiążę się z obrazem „Prześladowcy chrześcijan u wejścia do katakumb” (1874, kolekcja prywatna) i sekwencją postaci po lewej stronie kompozycji. Siemiradzki po zakończonej pracy nad „Pochodniami Nerona” opracowywał epizody z życia chrześcijan i ich spotkań w katakumbach. „Studium trzech postaci” to wczesny i subiektywny plastycznie zapis jednego z motywów badanego zagadnienia. Owa kompozycja wydaje się zatem wartościowa z uwagi na jej chronologiczną proweniencję. To ciekawy zapis funkcjonowania wczesnego warsztatu akademika, a także ważne ikonograficzne spoiwo w monumentalnym, artystycznym założeniu przedstawienia historii chrześcijaństwa.

Dodaj obiekt

1
Tadeusz Dominik
"Pejzaż", 1968 r.
Hammer price: 40,000 PLN
2
Tadeusz Dominik
Kompozycja, 1958 r.
Hammer price: 65,000 PLN
3
Tadeusz Dominik
"Ogród XIX", 1977 r.
Hammer price: 34,000 PLN
4
Stanislaw Fijalkowski
"XXXXIV Autostrada", 1976 r.
Hammer price: 75,000 PLN
5
Stanislaw Fijalkowski
"Zalążki", 1967 r.
Hammer price: 48,000 PLN
6
Stanislaw Fijalkowski
"19 VIII 73", 1973 r.
Hammer price: 65,000 PLN
7
Jerzy Nowosielski
Murzynka na plaży, 1994 r.
Hammer price: 210,000 PLN
8
Jerzy Nowosielski
Wnętrze z kobietami (Za kulisami), 1977 r.
9
Jerzy Nowosielski
Martwa natura, 1942 r.
Hammer price: 30,000 PLN
10
Kazimierz Mikulski
"Przemiana", 1963 r.
Hammer price: 65,000 PLN
11
Henryk Stazewski
Relief nr 11, 1969 r.
Hammer price: 230,000 PLN
12
Henryk Stazewski
Relief nr 51, 1977 r.
Hammer price: 50,000 PLN
13
Henryk Stazewski
Relief nr 87, 1979 r.
Hammer price: 24,000 PLN
14
Ryszard Winiarski
"Dwudziesta ósma gra 10 x 10", 1982 r.
Hammer price: 80,000 PLN
15
Adam Marczynski
"Zmienne 13", 1969 r.
Hammer price: 60,000 PLN
16
Jerzy Kalucki
"Meteo", 1989 r.
Hammer price: 14,000 PLN
17
Jan Lebenstein
"Figure 126", 1961 r.
Hammer price: 220,000 PLN
18
Jan Lebenstein
"Dwie postaci", 1969 r.
Hammer price: 110,000 PLN
19
Roman Opalka
Kompozycja abstrakcyjna - z cyklu "Alfabet grecki", 1965 r.
Hammer price: 80,000 PLN
20
Tadeusz Kantor
Informel, 1960 r.
Hammer price: 130,000 PLN
21
Aleksander Kobzdej
"Dla Arlene Jones", 1962 r.
Hammer price: 45,000 PLN
22
Rajmund Ziemski
"Pejzaż 70/61", 1961 r.
Hammer price: 65,000 PLN
23
Jan Berdyszak
"Passe-partout", 1976 r.
Hammer price: 38,000 PLN
24
Jan Berdyszak
Kompozycja, 1979-80 r.
Hammer price: 7,500 PLN
25
Tadeusz Szpunar
"Kompozycja I/78" - z cyklu "Rozważania nad kołem i kwadratem", 1978 r.
26
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 1988 r.
Hammer price: 150,000 PLN
27
Leon Tarasewicz
Bez tytułu, 2007 r.
Hammer price: 60,000 PLN
28
Marina Apollonio
"Stopniowane błękitu na czerwieni", 1970 r.
Hammer price: 35,000 PLN
29
Francis Hewitt
Legger-See, 1964 r.
Hammer price: 100,000 PLN
30
Richard Anuszkiewicz
Bez tytułu (Widmowy), 1985 r.
* Bid price: 100,000 PLN
31
Julian Stanczak
"Barok", 1983 r.
Hammer price: 250,000 PLN
32
Jozef Robakowski
Z cyklu "Kąty energetyczne", 1975/2002 r.
Hammer price: 14,000 PLN
33
Janusz Orbitowski
Kompozycja 18/89, 1989 r.
Hammer price: 9,000 PLN
34
Marian Bogusz
"Obraz XIII", 1977 r.
35
Zdzislaw Beksinski
Ucieczka spod sopki, 1990 r.
Hammer price: 95,000 PLN
36
Ryszard Grzyb
Nosorożec i motyle, 1991 r.
* Bid price: 48,000 PLN
37
Marek Sobczyk
"Priscilla Maxymilla", 1986 r.
* Bid price: 18,000 PLN
38
Teresa Pagowska
Arbuzy, 2001 r.
Hammer price: 65,000 PLN
39
Andrzej Zwierzchowski
"Zmartwychwstanie", 1983 r.
* Bid price: 6,000 PLN
40
Zbylut Grzywacz
"Fasady" - z cyklu "Domy", 1976 r.
Hammer price: 12,000 PLN
41
Alfred Lenica
Kompozycja
Hammer price: 16,000 PLN
42
Jadwiga Maziarska
Bez tytułu, 1985 r.
Hammer price: 28,000 PLN
43
Teresa Rudowicz
60/67, 1960 r.
Hammer price: 12,000 PLN
44
Teresa Rudowicz
1958, 1958 r.
Hammer price: 12,000 PLN
45
Andrzej Meissner
"Kompozycja", ok. 1958 r.
Hammer price: 30,000 PLN
46
Jozef Lukomski
Kompozycja, 1975 r.
Hammer price: 7,500 PLN
47
Krystyn Zielinski
"M XXVI 65", 1965 r.
* Bid price: 8,500 PLN
48
Erna Rosenstein
''Architektura astralna'', 1984 r.
Hammer price: 24,000 PLN
49
Erna Rosenstein
"Obraz czeka", 1996 r.
50
Marek WŁODARSKI (wł. Henryk STRENG)
Paleta, 1958 r.
Hammer price: 17,000 PLN
51
Wladyslaw Jackiewicz
Milion, 1962 r.
* Bid price: 16,000 PLN
52
Wladyslaw Jackiewicz
Obraz VI/97, 1997 r.
53
Stanislaw Rodzinski
"Ukrzyżowanie", 1983 r.
Hammer price: 7,000 PLN
54
Jan Dobkowski
"Słaba płeć", 1971 r.
Hammer price: 22,000 PLN
55
Jan Dobkowski
"Żyj!!!", 1990 r.
Hammer price: 10,000 PLN
56
Edward Dwurnik
"Jabłoń na placu", 1990 r.
Hammer price: 24,000 PLN
57
Edward Dwurnik
"Madonna na skręconej kolumnie", 1985 r.
* Bid price: 20,000 PLN
58
Jozef Czapski
Pień, 1962 r.
Hammer price: 15,000 PLN
59
Zdzislaw Beksinski
Bez tytułu, 1992 r.
60
Maria ANTO
Dyptyk "Mater/Pater", 1988 r.
Hammer price: 13,000 PLN
61
Jacek Sienicki
"Butelki", 1997 r.
Hammer price: 28,000 PLN
62
"Głowa Ukrzyżowanego", 1980 r.
Hammer price: 16,000 PLN
63
Henryk Musialowicz
Z cyklu "Rodzina", 1994 r.
Hammer price: 7,500 PLN
64
Zdzislaw Stanek
Obraz świateł XV, 1961 r.
65
Bronislaw Schlabs
Kompozycja, ok. 1960 r.
* Bid price: 6,000 PLN
66
Danuta Urbanowicz
Kompozycja, 1963 r.
67
Juliusz Wozniak
"Marszałek dworu ", 1967 r.
* Bid price: 12,000 PLN
68
Jan Szancenbach
Autoportret na Harendzie
69
Jerzy Mierzejewski
"Jugosławia II", 1985 r.
Hammer price: 35,000 PLN
70
Kiejstut Bereznicki
Przy stole
Hammer price: 35,000 PLN
71
Kiejstut Bereznicki
"Martwa natura z porami", 1993 r.
Hammer price: 15,000 PLN
72
Rafal Olbinski
"Powierzchowna złożoność", 2013 r.
Hammer price: 30,000 PLN
73
Zbyslaw Marek Maciejewski
Chłopiec w ogrodzie, 1997 r.
Hammer price: 4,500 PLN
74
Judyta Sobel
Rybacy, 1962 r.
Hammer price: 25,000 PLN
75
Antoni Falat
Portret, 1988 r.
76
Rajmund Ziemski
"Pejzaż 43/61", 1961 r.
* Bid price: 9,000 PLN
77
Aleksandra Jachtoma
Bez tytułu, 1985 r.
78
Zbigniew Salaj
Prarytmy I, 1997 r.
* Bid price: 5,500 PLN
79
Natalia Lach-Lachowicz
Bez tytułu, 1970 r.
Hammer price: 12,000 PLN
80
Danuta Lewandowska
"Obraz nr 17 ", 1974 r.
Hammer price: 5,000 PLN

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku