Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019, 7 PM CET

Jozef Brandt (1841 - 1915)
Procession with the spoils - Return from Vienna, circa 1883-84
Hammer price: 2,000,000 PLN
Object LOT number
6
Jozef Brandt (1841 - 1915)
Procession with the spoils - Return from Vienna, circa 1883-84

Hammer price: 2,000,000 PLN

oil on canvas, 72 x 112 cm
signed and inscribed lower left: ‘Jozef Brandt | z Warszawy | Monachium’
on the reverse paper auction label and deposit label of National Museum in Warsaw

HISTORICAL TITLES: Der Polen Rückkehr von Wien, Jency tureccy po bitwie pod Wiedniem r. 1683, Odwrot spod Wiednia, Pochod lisowczykow, Powrot Sobieskiego spod Wiednia, Powrot spod Wiednia, Powrot z lupami, Powrot z Wiednia, Powrot z wyprawy wiedenskiej, Rückkehr polnischer Hilfstruppen von Wien 1683, Rückkehr von der Belagerung Wien’s, Zwyciezcy z lupami
ID: 79395
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
 • sale in Mielzynski Museum in Poznan, 1918
 • collection of Zbigniew Rosinski, Poznan
 • deposit in National Museum in Poznan, 1920-1928
 • Art Salon „Skarbiec”, Warsaw, 1941
 • collection of engineer Wolkowicz, Warsaw
 • private collection
 • auction house Agra-Art (private sale 2005)
 • deposit in National Museum in Warsaw, 2006-2009 (exhibited in Polish Art Galleryj)
 • auction house Agra-Art, December 2009
 • private collection, Poland
Literature
 • Jozef Brandt 1841-1915, ed. by Ewa Micke-Broniarek, exhibition catalogue, National Museum in Warsaw, Warszawa 2018, cat. no. I.155
 • Ewa Micke-Broniarek, Tematy rodzajowe w malarstwie Jozefa Brandta / Genre themes in Jozef Brandt’s painting, in: Jozef Brandt (1841-1915). Miedzy Monachium a Oronskiem / Between Munich and Oronsko, ed. by Monika Bartoszek, Centre for Polish Sculpture in Oronsko, 20 June 25 October 2015, Oronsko 2015, p. 18, 19, 21 (ill.), 113 (ill.)
 • Orientalism in Polish Art, exhibition catalogue, Pera Müzesi, 23 October 2014 – 18 January 2015, Istanbul 2014, p. 63, 132 (ill.)
 • 1000 arcydziel malarstwa polskiego, [no data] 2008, p. 242 (ill.)
 • Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. polowie XX wieku, exhibition catalogue, National Museum in Warsaw, 17 October – 21 December 2008, National Museum in Szczecin, 30 January – 26 April 2009, Warszawa 2008, p. 33, 112, cat. no. and ill. 28
 • Irena Olchowska-Schmidt, Pochody i powroty motyw drogi na obrazach Jozefa Brandta, in: Malarze polscy w Monachium. Materialy z sesji naukowej, ed. by Zbigniew Faltynowicz, Eliza Ptaszynska, Suwalki 2007, p. 144
 • Katarzyna Dziadek, Orientalizm w tworczosci Walerego Przyborowskiego i Jozefa Brandta, in: Walery Przyborowski i Jozef Brandt, ed. by Krzysztof Stepnik, Monika Gabrys, Lublin 2007, p. 204
 • Anna Bernat, Jozef Brandt (1841-1915), Warszawa 2007, p. 63
 • Adrianna Adamek-Swiechowska, Jozefa Brandta i Walerego Przyborowskiego powroty do przeszlosci…, w: Walery Przyborowski i Jozef Brandt, ed. by Krzysztof Stepnik, Monika Gabrys, Lublin 2007, p. 191
 • Ewa Micke-Broniarek, Jozef Brandt, Wroclaw 2005, p. 53, 54 (ill.)
 • Hans Peter Bühler, Jozef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni. Polska szkola monachijska, Warszawa 1998, p. 106
 • Irena Olchowska-Schmidt, Jozef Brandt, Krakow 1996, p. 65 (ill.)
 • Hans Peter Bühler, Jäger Kosaken und polnische Reiter. Josef von Brandt, Alfred von Wierusz-Kowalski, Franz Roubad und der Münchner Polen Kreis, Hildesheim-Zürich-New York 1993, p. 112
 • Marek Kwiatkowski, Polscy malarze koni, Warszawa 1991, p. 49
 • Andrzej Ryszkiewicz, Handel dzielami sztuki w okupowanej Warszawie 1939-1944, in: Kryzysy w sztuce. Materialy Sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki, Lublin, December 1985, Warszawa 1988, p. 233
 • Teresa Sowinska, Jozef Brandt, Warszawa 1976, p. 31 (ill.), 34-35
 • Tadeusz Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1976, p. 61 (ill.), 79
 • Wanda Czernic-Zalinska, Salon Sztuki „Skarbiec” w Warszawie. Kalendarz dzialalnosci w latach 1940-1950, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1966, v. 10, p. 481, 483
 • Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, v. 2, Wroclaw-Krakow 1960, p. 67, ill. 31
 • Bogdan Zakrzewski, Sienkiewicz i Brandt, maszynopis, doctoral thesis, 1947, University Library in Poznan, sig. 999771, p. 95
 • Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Krakow 1929, plate 54
 • Marian Gumowski, Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybor i opis celniejszych zabytkow oraz wybitniejszych dziel sztuki wspolczesnej, Krakow 1924, p. 26, cat. no. and ill. 169
 • Katalog doborowych dziel malarstwa polskiego wystawionych na rzecz Polskiego Bialego Krzyza w Warszawie w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, Warszawa 1919, cat. no. and ill. 69
 • Katalog doborowych dziel malarstwa polskiego ku uczczeniu pamieci Jozefa Brandta i A. Wierusz-Kowalskiego, Mielzynski Museum, Poznan 1918, cat. no. 9
 • Adam Ballenstedt, Wystawa klasykow w Muzeum im. Mielzynskich, „Kurier Poznanski” 1918, no. 12, p. 5
 • Katalog doborowych dziel malarstwa polskiego wystawionych pod protektoratem Towarzystwa Przyjaciol Sztuk Pieknych w Poznaniu, Poznan 1918, cat. no. and ill. 69
 • „Tygodnik Ilustrowany” 1907, no. 36, p. 726-727 (ill.), 738, no. 127, p. 364
 • E. A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung München, Jubiläums-Schrift, München 1896, p. 10
 • Friedrich von Boetticher, Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte, v. 1, Dresden 1895, p. 130, no. 37
 • „Tygodnik Ilustrowany” 1885, no. 105, p. 15, no. 121, p. 271
 • „Kurier Lwowski” 1885, no. 342, p. 6
 • „Klosy” 1885, no. 1020, p. 43
 • Emmerich Ranzoni, Kunstblatt. Malerei, „Neue Freie Presse” 1884, no. 7298, p. 4
 • „Neue Freie Presse” 1884, no. 7281, p. 6
 • ARCHIVES:
 • Inventory of deposits in Greater Poland Museum. Rosinski Deposit, National Museum in Poznan Archive, sygn. MNP A, rkps, k. 28, pos. 4
Exhibited
 • Jozef Brandt 1841-1915, National Museum in Warsaw, 22 June – 30 September 2018, National Museum in Poznan, 28 October 2018 – 6 January 2019
 • Orientalism in Polish Art, Pera Müzesi, Istanbul, 23 October 2014 – 18 Janaury 2015
 • Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. polowie XX wieku, National Museum in Warsaw, 17 October – 21 December 2008, National Museum in Szczecin, 30 January – 26 April 2009
 • Redutowe Rooms in Grand Theatre in Warsaw, 1919
 • Society of Friends of Fine Arts in Poznan, 1918
 • Mielzynski Museum in Poznan, 1918
 • Dzialynski Palace, Poznan, 1885
 • Kunstverein, Vienna, 1884-1885
 • Posener Kunstverein, Poznan, 1884
 • Kunstverein, Dreseden, 1884
More information
Różnobarwne korowody hajduków, Tatarów i Kozaków, handlarze perscy oferujący na targach tkane złotem tkaniny, szerokie pustynne stepy, lśniące tureckie szable, arabskie rumaki... Oto repertuar malarstwa Józefa Brandta. Repertuar, który elektryzował publiczność w Monachium i Wiedniu, zapewnił artyście wielki finansowy sukces, a przy okazji patriotycznie nastawiał krytyków piszących do krakowskich i warszawskich gazet. Kwestia orientalizmu, czy „tematyki wschodniej” obecnej w sztuce Brandta od wielu dziesięcioleci jest przedmiotem fascynacji, badań i sporów. Przy okazji niedawnej wystawy artysty w Muzeum Narodowym w Warszawie i wydania monumentalnego catalogue raisonné, Irena Olchowska- Schmidt poświęciła tym problemom obszerny esej. „Wschodniość” sztuki Brandta interpretowała jako nieuświadomioną „stronę jego osobowości” i „antidotum na niemiecką krew płynącą w jego żyłach”. W zainteresowaniu orientalizmem widziała z kolei „postawę romantyczną, uczuciową i religijną” i „wyraz raczej skłonności, niż zamierzenie”. Konstatowała: „w najgłębszych zakamarkach swej duszy był Brandt poetą stepowym”. Podkreślić należy jednak, że oprócz tej parapsychologicznej interpretacji możliwa jest inna, bardziej przyziemna wykładnia. Orientalizm Brandta nie musiał być bowiem tylko wyrazem duchowych niepokojów fin de siècle’u i wewnętrznego konfliktu artysty rozdartego między Monachium a Warszawą. Mógł być także świadomie budowaną strategią i polityką artystyczną. Zacznijmy jednak od rudymentów. Brandt po raz pierwszy zetknął się z obrazami podejmującymi tematykę Orientu podczas swojego pobytu w Paryżu w latach 1858-60 (kiedy przybył do miasta świateł miał zaledwie siedemnaście lat). Oglądał zapewne święcące tryumfy obrazy Horace Verneta przedstawiające napoleońską epopeję w Egipcie, być może także wschodnie kompozycje Delacroix (słynną „Śmierć Sardanapala” wystawiono w Paryżu stosunkowo niedawno, bo w 1846). Wbrew pokutującej w literaturze legendzie, mało prawdopodobne, aby młody Brandt zachłysnął się orientalizmem Jean-Léon Gérôme’a – ten w okresie pobytu polskiego malarza we Francji fascynował się bowiem raczej Grecją niż Persją. Uzbrojony w bagaż wizualnych doświadczeń Brandt podjął własne próby artystyczne. Po powrocie z Paryża wystawił w Warszawie „Powrót Tatarów” po bitwie pod Tychinem (1862). Okres krzepnięcia jego wschodnich pasji przypadł jednak dopiero na okres monachijski. Po przybyciu na Izarę młody Brandt uczył się u Theodora Horschelta, malarza zafascynowanego Algierią i Kaukazem. Wiadomo, że to właśnie on udostępnia polskiemu artyście swój bogaty zbiór orientalnych strojów, szabel i łuków i zachęcał do ich studiowania. Brand podejmuje kolejne próby ożenku orientalnych motywów i kostiumów z tematyką polską. Maluje powroty z wyprawy wiedeńskiej (1865, 1867, kolekcja prywatna, Muzeum Sztuki, Łódź). Rozpoczyna pracę nad monumentalną (ponad 3 metry szerokości) „Bitwą pod Wiedniem” (1873, Muzeum Wojska Polskiego). Po śmierci swojego nauczyciela, Horschelta, Brandt postanawia bardzo poważnie i całkiem dosłownie zainwestować w Orient. Kupuje od wdowy po Horschelcie duże ilości wschodnich tkanin i pojedyncze meble. To właśnie te zakupy w kolejnych latach stanowić będą podstawę dekoracji i wyposażenia jego własnego atelier. Osiągnąwszy trzydzieści lat, Brandt wyrusza w studyjną podróż na Ukrainę. Tworzy liczne szkice, zbiera fotografie. Zebrany materiał pozwala mu w kolejnych latach tworzyć różnorodne kompozycje kozackie i tatarskie, niekiedy okraszone tytułami sugerującymi związek z historią narodową. Nie wdając się w dywagacje, czy za orientalizmem Brandta stał wewnętrzny konflikt między jego wschodnią i zachodnią tożsamością, podkreślić należy, że przyjęta strategia przyniosła artyście spektakularny sukces – zarówno symboliczny, jak i finansowy. Wschodnie sceny Brandta przyjmowano w Polsce podobnie jak powieści Sienkiewicza (który to zresztą Brandta ubóstwiał) z zadowoleniem i resentymentem. Na wystawach w Paryżu, Berlinie i Wiedniu brantowscy Kozacy myleni byli co prawda z Persami, ale przyciągali uwagę krytyków. Przede wszystkim jednak przyciągali klientelę: zarówno publiczne instytucje, jak i pojedynczych kolekcjonerów. To właśnie dzięki swoim scenom wschodnim Brandt jeszcze przed czterdziestką osiągnął status gwiazdy i jednego z najlepiej sprzedających się polskich malarzy.

Dodaj obiekt

1
Adam Wator
White triangle, 2016
Hammer price: 5,500 PLN
2
Aleksandra Kotarska
Untitled, 2016
Hammer price: 700 PLN
3
Urszula Chrobak
A.M.2., 2016
Hammer price: 2,000 PLN
4
Agata Krutul
Houses, 2016
Hammer price: 600 PLN
5
Longin Szmyd
Be right back, 2016
Hammer price: 2,800 PLN
6
Katarzyna Srodowska
Walk, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
7
Janusz Orzechowski
Global warming, 2016
Hammer price: 6,000 PLN
8
Katarzyna Golebiowska
07.04, 2016
Hammer price: 2,600 PLN
9
Patrycja Nurkan
Untitled, 2016
Hammer price: 3,800 PLN
10
Sebastian Skoczylas
Biosphere 02, 2016
Hammer price: 2,600 PLN
11
Aleksandra Kowalczyk
Untitled, 2016
Hammer price: 2,400 PLN
12
Malgorzata Jastrzebska
No. 462, 2016
Hammer price: 900 PLN
13
Dominik Smolik
Concerto grosso, 2016
Hammer price: 1,200 PLN
14
Ewelina Ulanecka
Euphoria, 2016
Hammer price: 1,400 PLN
15
Adrian Tkaczyk
Rider 25, 2016
Hammer price: 1,700 PLN
16
Karolina Fox
My tiger, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
17
Marek Bieganowski
Penguins, 2016
Hammer price: 900 PLN
18
Edyta Dudus
Owls XIII, 2015
Starting price: 500 PLN
19
Anna Molas
Cow, 2015
Hammer price: 2,400 PLN
20
Grzegorz Klimek
Brown bear, 2016
Hammer price: 4,000 PLN
21
MILIONERBOY
Red bull, 2016
Hammer price: 800 PLN
22
Misia Lukasiewicz
500+, 2016
Hammer price: 3,000 PLN
23
Pawel Fil
Wind-common reed bunting, 2016
Hammer price: 1,200 PLN
24
Magdalena Szilke
Landscape, 2016
Hammer price: 600 PLN
25
Kamil Kmiecik
Huldra, 2016
Hammer price: 1,400 PLN
26
Ewa Dybek
Hunting, 2016
Hammer price: 4,000 PLN
27
Olga Pelipas
Tower, 2016
Hammer price: 2,400 PLN
28
Jakub Podlodowski
Early spring in the forest with doe, 2016
Hammer price: 800 PLN
29
Kamila Stepniak
Can you feel it?, 2016
Hammer price: 900 PLN
30
Agnieszka Figurska
Untitled, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
31
Damian Kwiatkowski / KFIATEK
Gasoline Rose, 2016
Hammer price: 700 PLN
32
Ewa Kubiak
Paper - Scissors, 2008
Hammer price: 1,600 PLN
33
Mirella Stern
Seventh heaven?, 2016
Hammer price: 3,500 PLN
34
Milena Brudkowska
Dream, diptych, 2016
Hammer price: 1,000 PLN
35
Joanna Misztal
Small flashes of vanity, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
36
Jakub Godziszewski
Taste it II, 2015
Hammer price: 600 PLN
37
Jolanta Strzelczyk
Object of nobody, 2016
Hammer price: 600 PLN
38
Paulina Gora
Iris, 2015
Hammer price: 1,100 PLN
39
Juliusz Lewandowski
The demon and the templar in a cloister, 2016
Hammer price: 2,600 PLN
40
Marta Bilecka
Waterland 106-Rivers, 2016
Hammer price: 1,300 PLN
41
Katarzyna Skoskiewicz
Different view of Giewont, 2016
Hammer price: 3,200 PLN
42
Patrycja Kruszynska-Mikulska
Koi, 2016
Hammer price: 1,300 PLN
43
Stanislaw Tomalak
From the series 'Sea and seaports', Part 362, 2016
Hammer price: 800 PLN
44
Lukasz Bilinski
Purple rain, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
45
Monika Lakomska
Marcus Miller Abstract, 2016
Hammer price: 1,200 PLN
46
Malgorzata Garbal-Siembida
Elvis, 2016
Hammer price: 1,000 PLN
47
Iwona Gabrys
Fighting man no. 23, 2016
Hammer price: 1,400 PLN
48
Slawomir Wojtkiewicz
Big eyes, 2016
Hammer price: 800 PLN
49
Maciej Mackiewicz
Inorganic abstraction, 2015
Hammer price: 2,600 PLN
50
Bartosz Michal Hoppe-Sadowski
Landscape LVIII, 2015
Hammer price: 1,200 PLN
51
Mateusz Rybka
Influenced conviction, 2016
Hammer price: 2,600 PLN
52
Anna Zalewska
Dream on wings, 2016
Hammer price: 1,200 PLN
53
Daniel Bialowas
Grandfathers, 2013
Hammer price: 1,000 PLN
54
Katarzyna Pieczynska
Object', 2016
Hammer price: 800 PLN
55
Mateusz Maliborski
Museum XXXVI, 2016
Hammer price: 1,300 PLN
56
Arkadiusz Andrejkow
Glans X, 2016
Hammer price: 5,500 PLN
57
Jolanta Lach
The Leather II, 2016
Hammer price: 800 PLN
58
Zuzanna Jankowska
Rotten, 2016
Hammer price: 800 PLN
59
Katarzyna Misiorska
Giraffe, 2015
Hammer price: 600 PLN
60
Edyta Madzelewska
Sono Italiano, 2016
Hammer price: 2,200 PLN
61
Monika Mrowiec
Power of arguments, 2016
Hammer price: 3,200 PLN
62
Aleksandra Mysiorska
The Forest Center, 2014
Hammer price: 700 PLN
63
Piotr Woroniec Jr
Trafo III, 2016
Hammer price: 600 PLN
64
Natalia Karasinska
Structure of the city IV, 2016
Hammer price: 700 PLN
65
Maria Szeszula
Composition IX, 2016
Hammer price: 2,400 PLN
66
Maria Kanownik
Dew II, 2016
Hammer price: 600 PLN
67
Michal Swiecicki
Butterflies, 2015
Hammer price: 600 PLN
68
Joanna Szostak
Landscape 7II16, 2016
Hammer price: 1,600 PLN
69
Karolina Kasprzak
Leaves of Grass, 2016
Starting price: 500 PLN
70
Damian Cosma
Kingdom of heaven, 2016
Hammer price: 1,000 PLN
71
Aneta Sznura
Beach, 2016
Hammer price: 600 PLN
72
Katarzyna Piotrowicz
Breakfast on the grass, 2016
Hammer price: 600 PLN
73
Lukasz Czernicki
Coronation, 2016
Price: 3,000 PLN
74
Agnieszka Madaj
Dragons are for love, 2016
Hammer price: 2,000 PLN
75
Marcelina Moretta
Regina Porca, 2015
Hammer price: 800 PLN
76
Justyna Posiecz-Polkowska
Pool, 2016
Hammer price: 3,200 PLN
77
Milosz Szatkowski
Rite, 2015
Hammer price: 1,100 PLN
78
Paulina Penc
Ghost, 2016
Hammer price: 900 PLN
79
Michal Makara
Monkeys and red grapes, 2016
Hammer price: 500 PLN
80
Joanna Polkosnik
Red cranes birds, 2016
Hammer price: 800 PLN
81
Alicja Kappa
Dipping, 2016
Hammer price: 600 PLN
82
Maciej Gasienica Giewont
Bowl of walnut, 2015
Hammer price: 500 PLN
83
Monika Sojka
Passers-by VII, 2015
Hammer price: 900 PLN
84
Tycjan Smialy
Sanctus, 2015
Hammer price: 900 PLN
85
Dominik Tarabanski
From the series Svrface, 8/10, 2012
Hammer price: 600 PLN
86
Katarzyna Oronska / Orno
Spectaculum ex libris, 2016
Hammer price: 1,700 PLN
87
Urszula Korwin-Kochanowska
Commedia dell'arte, 2014
Hammer price: 600 PLN
88
Malgorzata Sek
Early Morning on the Beach, 2016
Hammer price: 500 PLN
89
Gabriela Szymanska
Untitled, 2015
Hammer price: 600 PLN
90
Olga Gluc
Retrospection, diptych, 2016
Hammer price: 500 PLN

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku