Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019 7 PM CET

Jozef Brandt (1841 - 1915)
Fair in the region of Krakow ("Return from the fair in Opoczyńskie region"), 1868 
Hammer price: 2,000,000 PLN
LOT number
7
Jozef Brandt (1841 - 1915)
Fair in the region of Krakow ("Return from the fair in Opoczyńskie region"), 1868 

Hammer price: 2,000,000 PLN

oil/canvas, 95 x 169 cm
signed and dated lower left: 'Józef Brandt | 1868'
on the reverse hard legible red stamp

HISTORICAL TITLES: Chłopi wracający z jarmarku w Opoczyńskim przed karczmą w Drzewicy, Jarmark, Jarmark w okolicach Krakowa, Jarmark w Opoczyńskiem
ID: 79696
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
 • sale in Galerie Wimmer, Munich, June 1868
 • Henry Wallis (1805-1890), owner of French Gallery, london
 • Hotel des Ventes Nice Riviera, Nicea (auction December 2006)
 • family collection, Poland
 • after division of assets private collection, Warsaw
Literature
 • Józef Brandt 1841-1915, edited by Ewa Micke-Broniarek, exhibition catalogue, National Museum in Warsaw, Warszawa 2018, cat. no. I.24
 • Ewa Micke-Broniarek, Tematy rodzajowe w malarstwie Józefa Brandta / Genre themes in Józef Brandt’s painting, in: Józef Brandt (1841-1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, ed. by Monika Bartoszek, Centre for Polish Sculpture, 20 June 25 October 2015, Orońsko 2015, p. 11
 • „Cenne, Bezcenne, Utracone / Valuable, Priceless, Lost", special publication: Katalog utraconych dzieł sztuki / Catalogue of Losses, National Institute for Museums and Public Collections, Warszawa 2013, p. 5, cat. no. and ill. 3
 • Włodzimierz Kalicki, Polska sztuka drożej i wraca do Polski, online, gazeta.pl, 6th December 2006
 • Bogdan Zakrzewski, Sienkiewicz i Brandt, 1947 maszynopis, doctoral thesis, University Library in Poznan, sig. 999771
 • Henryk Piątkowski, Józef Brandt, „Wędrowiec" 1905, no. 40, p. 757 (ill.)
 • „Biesiada Literacka" 1882, no. 325, p. 184-85 (ill.)
 • „Tygodnik Powszechny" 1878, no. 45, p. 708 (ill.)
 • Aleksander Lesser, Z dziedziny malarstwa i rzeźby, „Kłosy" 1868, no. 166, p. 114
 • K.W., Wystawa krajowa sztuk pięknych. I. pp. Brand, Kurella, Horowitz, Miller, „Kurier Codzienny" 1868, no. 182, p. 2
 • Ludwik Jenike, Brandt i Gryglewski, „Tygodnik Ilustrowany" 1868, no. 33, p. 81
 • „Die Dioskuren" 1868, yearbook 13, no. 25, p. 209
 • ARCHIWALIA:
 • Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja Stachury, Spis obrazów Józefa Brandta (namalowanych do 1908), rękopis, poz. 19.
 • fotografia obrazu ze zbiorów artysty, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Dział Sztuki, nr inw. Dspl. 80
 • list Józefa Brandta do Walerego Eljasza z dn. 26 listopada 1867 roku, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne, nr inw. rkps 759/25 MNW
More information
Lato 1867 roku – co w kontekście prezentowanego „Targu w okolicach Krakowa” odnotowuje Ewa Micke-Broniarek – malarz spędził u rodziny w Drzewicy, pięćdziesiąt kilometrów na zachód od Radomia. Artysta studiował wówczas lokalny krajobraz, a po powrocie do Monachium szkice wykorzystał do stworzenia dużego obrazu sztalugowego. W taki sposób powstało prezentowane dzieło. Nazywany zwyczajowo „Targiem w okolicach Krakowa” obraz przedstawia scenę z Opoczyńskiego (Drzewica oddalona jest od Opoczna o dwadzieścia kilometrów). Zachowana korespondencja Brandta z przyjacielem Walerym Eljaszem pozwala rekonstruować warunki powstania obrazu. Artysta zachwycił się ludowym strojem i małopolskim pejzażem. W jednym z listów do matki i wuja określił obraz jako przedstawienie „chłopów wracających z targu w Opoczyńskim przed karczmą w Drzewicy” (cyt. za: Józef Brandt 1841-1915, redakcja naukowa Ewa Micke-Broniarek, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, t. II, Warszawa 2018, s. 45). „Targ w okolicach Krakowa” jawi się jako dzieło popisowe 26-letniego artysty. Ponad pięćdziesiąt postaci ubranych w ludowe opoczyńskie stroju, z dominującymi akcentami koloru pomarańczowego w strojach kobiecych. Brandt z lubością podpatrywał lokalny folklor, co znajduje swoje odbicie w dziele. Postaci nie są stypizowane, różnią się fizjonomią, nakryciami głowy, odzieżą czy obuwiem. Kompozycyjnie obraz składa się z dwóch głównych linii diagonalnych, które spotykają się w prawej części dzieła: obok dwóch wozów. Jedną z nich wędruje ku dolnej części płótna, druga ku górze i karczmie, która narracyjnie stanowi tutaj dominantę. Powracający z targu chłopi zatrzymali się przed nią, aby zaznać napitku i strawy. Ludzie i zwierzęta tworzą rodzaju barwnego korowodu. Brandt, bazując na własnym doświadczeniu terenowym, stworzył „salonowe” dzieło uwodzące widza efektowną wizją „orientalnej”, wschodniej Europy – tak popularnej w malarstwie polskich monachijczyków. W „Targu w okolicach Krakowa” bodaj po raz pierwszy malarz prezentuje się jako wytrawny animalista – jego wizerunki koni, psów, świń, owiec i wołów urzekają realizmem i zdolnością podpatrywania natury.