Old Masters, 19th Century and Modern Art (results)
12 December 2019, 7 PM CET

Jan Zamoyski (1901 - 1986)
"Expatriates 1915" ("Fire victims"), 1925-1929
Hammer price: 320,000 PLN
Object LOT number
37
Jan Zamoyski (1901 - 1986)
"Expatriates 1915" ("Fire victims"), 1925-1929

Hammer price: 320,000 PLN

oil on canvas, 215 x 320 cm
signed and dated lower left: 'JAN ZAMOYSKI | 1925-1929'
on the stretcher label of label of admission and exhibition label of Society for Encouragement of Fine Arts in Warsaw, transport label: 'JUL. HERMAN & Co. | DOM HANDLOWO-EKSPEDYCYJNY | Warszawa S-to Krzyska 32' and label inscribed: 'Geneve'; on the reverse of the frame hard legible exhibition and transport labels
ID: 77107
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
- To this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a sliding scale of percentages of the hammer price.
Provenance
 • Galerie Lacroix, Genewa (purchased 1931)
 • kolekcja prywatna, Szwajcaria
Literature
 • Jan Zamoyski, Lukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa sw. Lukasza, Warszawa 1989, p. 43, 88-89, 137, ill. 5
 • archive photography, interwar period, by Jan Rys, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji, National Library in Warsaw, sign. 1-K-5922
 • archive photography: opening of the St. Luke's Brotherhood exhibition, 26th October 1929, Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny Archiwum Ilustracji, National Library in Warsaw, sign. 1-K-6148
 • Wystawa zbiorowa prac grupy "Bractwo sw. Lukasza". Wystawa zbiorowa akwarel Aleksandra Augustynowicza. Kolekcje prac: Wiktora Stepskiego, Marjana Trzebinskiego, Stanislawa Turbia-Krzysztalowicza, Antoniego Wippela i Konstantego Wroblewskiego. Wystawa ogolna. Przewodnik Nr. 48, Society for Encouragement of Fine Arts, Warszawa 1929, p. 6, pos. 95. [as "Wygnancy (1915 r.)"]
 • Mieczyslaw Treter, Katalog Dzialu Sztuka. Powszechna Wystawa Krajowa, Poznan 1929, pos. 1107
 • archive photography from 1st exhibition of St. Luke's Brotherhoodz, February 1928, Special Collections, Institute of Art of Polish Academy of Sciences
Exhibited
 • Confrerie de St. Luc, École de Varsovie. Exposition des tableaux de jeunes peintres polonais, Musée Rath, Geneve, 1931
 • II Wystawa Bractwa Sw. Lukasza, Society for Encouragement of Fine Arts in Warsaw, 26 October November 1929
 • Powszechna Wystawa Krajowa, Poznan, 16 May 30 September 1929
 • I Wystawa Bractwa Sw. Lukasza, Society for Encouragement of Fine Arts in Warsaw, February 1928 (unlisted in catalogue)
More information
Fabularny pretekst do roztoczenia potężnej wizji, jaką są „Wygnańcy”, stanowią wydarzenia 1915 roku, kiedy Kazimierz Dolny ucierpiał od ognia artyleryjskiego. Walki I wojny światowej znacząco wpłynęły na życie mieszkańców i architektoniczną tkankę miasta. To, co roztacza się przed oczami patrzących, dotyczy kondycji zwykłych ludzi, dotkniętych przez wojnę. Obraz można rozłożyć na dwa lub trzy podstawowe plany. Pierwszy – wydarzenia przed domem, który spłonął. W tle, niczym na starożytnym reliefie, suną ludzie, tytułowi wygnańcy, którzy niosą na plecach dobytek. Ludzie suną w tej specyficznie „ściśniętej” przestrzeni i, przechodząc, oglądają się w stronę pierwszego planu oraz w stronę widza. Z boku w oddali widnieją zabytki identyfikujące miasto. W centrum kompozycji kobieta rozpacza po utracie dobytku, opierając się o ślepca, który jakby wstawia się za cierpiącymi bądź szuka w ich imieniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego?”. Ów niewidomy mężczyzna to tzw. Ślepy Kozdroń – co znamienne nie jest pewne, jak się nazywał, pojawiają się dwa imiona: Józef lub Aleksander. Postać, która znana była w międzywojennym Kazimierzu, portretowana i wykorzystywana w kompozycjach innych malarzy związanych z miastem. Występuje niejednokrotnie w obrazach Antoniego Michalaka, któremu był szczególnie bliski. Jest głównym bohaterem jego monumentalnego obrazu pt.: „Bajka o szczęśliwym człowieku”. On również „obsadził” go dwukrotnie na Ukrzyżowaniu z Marią Magdaleną i św. Janem z 1924 roku – jako Chrystusa i jako św. Jana. Ze zdjęć, jakie się zachowały (m.in. zrobione przez Edwarda Hartwiga), wynika, że wyglądał tak jak przedstawił go Zamoyski. Z relacji osób mu współczesnych (źródło: wkazimierzudolnym.pl) wynika, że stracił wzrok w pewnym momencie życia. Był żonaty, ale jego żona wcześnie zmarła. Jego zajęciem, najpewniej ze względu na kondycję, było żebranie. Nie wiadomo, czemu zawdzięczał tę specyficzną karierę, którą zrobił w kręgach artystycznych. Z relacji wynika, że był człowiekiem głęboko wierzącym i temu zapewne zawdzięczał rolę „św. Franciszka” w międzywojennym malarstwie polskim. Obraz występował od swego powstania pod dwoma tytułami „Wygnańcy, 1915” bądź „Pogorzelcy”. Był obecny od początku wystawienniczej kariery Bractwa św. Łukasza, na II wystawie, a potem pokazany w Genewie w 1931 roku. W swoich wspomnieniach Zamoyski pisał: „Pierwszą prezentacją naszych obrazów za granicą była wystawa bractwa św. Łukasza i Szkoły Warszawskiej (…) zorganizowana przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych w Musée Rath w Genewie w 1931 r. (…) Spotkała się [wystawa] z niekłamanym zainteresowaniem, a entuzjastyczne wprost krytyki ukazały się nie tylko w genewskiej, ale i całej szwajcarskiej prasie. (…) Ogólne zainteresowanie wystawą znalazło dobitny wyraz w wyjątkowo dużej frekwencji zwiedzających oraz licznych zakupach do galerii i domów prywatnych. Ogółem zakupiono obrazów za 8.000.- franków szwajcarskich, w tym moich Pogorzelców za 3.500.- franków” (Jan Zamoyski, Łukaszowcy, Warszawa 1989, s. 88-9).

Dodaj obiekt

1
Stéphane Cipre
"Vacances Au Bord De La Mer", 2016
2
Stéphane Cipre
"Fish", 2017
3
Stéphane Cipre
"Love Sanglé", 2017
4
Stéphane Cipre
"People", 2009
5
Stéphane Cipre
"Liberty", 2010
6
Stéphane Cipre
"King Kong", 2011
7
Stéphane Cipre
"Horse", 2016
8
Stéphane Cipre
"Cat", 2017
9
Stéphane Cipre
"Dog", 2014
10
Stéphane Cipre
"Cow", 2015
11
Stéphane Cipre
"Love", 2015
12
Stéphane Cipre
"Art Sanglé", 2013
13
Stéphane Cipre
"Art Container", 2008
14
Stéphane Cipre
"The Keys To Life", 2016
15
Stéphane Cipre
"Liberty", 2012
16
Stéphane Cipre
"Art Sanglé", 2016
17
Stéphane Cipre
"Doggy", 2013
18
Stéphane Cipre
"Fish", 2013
19
Stéphane Cipre
"Vacances Au Bord De La Mer", 2016
20
Stéphane Cipre
"Baie Des Anges", 2017
21
Stéphane Cipre
"Bisogno Di Aria", 2017
22
Stéphane Cipre
"In Vino Veritas", 2016
23
Stéphane Cipre
"In Vino Veritas", 2017
24
Stéphane Cipre
"Love Sanglé", 2017
25
Stéphane Cipre
"No Comment", 2016
26
Stéphane Cipre
"One More", 2013
27
Stéphane Cipre
"Love", 2017
28
Stéphane Cipre
"Major Tom", 2017
29
Stéphane Cipre
"Art Palette", 2017
30
Stéphane Cipre
"46664", 2016
31
Stéphane Cipre
"Art Sanglé", 2017
32
Stéphane Cipre
"Art Sanglé", 2017
33
Stéphane Cipre
"Autruche", 2007
34
Pascal Goujon
"Cloutre 1", 2016
35
Pascal Goujon
"Where Are You?", 2016
36
Pascal Goujon
"In The Pines", 2015
37
Pascal Goujon
"A Vol d'Oiseau", 2016
38
Pascal Goujon
"Glory Day 1", 2017
39
Pascal Goujon
"Glory Day 2", 2017
40
Pascal Goujon
"It's Oh So Quiet", 2016
41
Pascal Goujon
"Constance de la Prairie", 2016
42
Pascal Goujon
"Vacant Lot#1", 2017
43
Pascal Goujon
"The Best is Yet to Come"

Twoje wybrane obiekty

Rodzaj wydruku