Old Masters, 19th Century and Modern Art

Auction date:
Auction location:
Exhibition date:
Exhibition location:
Auction code:
We invite you to get familiar with auction catalogue:
See PDF
Na aukcji prezentowanych jest ponad 60 dzieł klasyków polskiej sztuki nowoczesnej. Twórcy XIX I XX stulecia, których dzieła w niej zebrano należą do kanonu sztuki realizmu, Młodej Polski, różnych tendencji dwudziestolecia międzywojennego i Szkoły Paryskiej. Pośród nich wymienić można najbardziej cenione nazwiska tego okresu: Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Kossaka, Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Zofię Stryjeńska, Bolesława Cybisa, Szymona Mondzaina czy Zygmunta Menkesa. Prezentowane są dwa wybitne dzieła Jacka Malczewskiego, w których artysta podjął esencjonalne dla swojej twórczości wątki związane nadzieją na niepodległość Rzeczpospolitej: „Wiosna”, 1914 oraz „Ad Astra”, 1917. Po raz pierwszy od 100 lat publicznie pokazywany jest obraz Wacława Szymanowskiego „Upał”, 1895.

Kontakt ws. wycen

Tomasz Dziewicki +48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl

Sale coordinator

Aleksandra Łukaszewska +48 22 163 67 05, +48 664 981 465 a.lukaszewska@desa.pl

Editorial of catalogue

Tomasz Dziewicki +48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl

Browse Lots (62)

Author
Object type
Technique
Sorting
1
Wlastimil Hofman
Reading girls, 1923
oil/paperboard, 48.5 x 70 cm
Estimate: 40,000 - 60,000 PLN
2
Wlastimil Hofman
Apollo, 1937
oil/plywood, 59.5 x 44.5 cm
Estimate: 40,000 - 50,000 PLN
4
Jacek Malczewski
"Ad Astra", 1917
oil/canvas, 106 x 99.5 cm
Estimate: 800,000 - 1,200,000 PLN
5
Jacek Malczewski
"Spring", 1914
oil/paperboard, 81 x 65 cm
Estimate: 1,000,000 - 1,500,000 PLN
6
Jacek Malczewski
Portrait of woman
oil/paperboard, 32.5 x 27.5 cm
Estimate: 45,000 - 60,000 PLN
7
Julian Falat
Winter landscape from Bystra
oil/canvas, 64 x 92 cm
Estimate: 75,000 - 95,000 PLN
8
Franciszek Zmurko
Hetaera
oil/canvas, 79 x 100 cm
Estimate: 30,000 - 40,000 PLN
9
Waclaw Szymanowski
"Heat", 1895
oil/canvas, 255 x 305 cm
Estimate: 500,000 - 800,000 PLN
10
Jozef Mehoffer
"Dusk in orchard", 1909
oil/canvas, 43 x 74.5 cm
Estimate: 160,000 - 280,000 PLN
11
Alfons Karpinski
Lady in emerald
oil/paperboard, 70 x 78 cm
Estimate: 40,000 - 60,000 PLN
12
Alfons Karpinski
Still life with roses in a vase
oil/canvas, 61 x 70.5 cm
Estimate: 18,000 - 26,000 PLN
13
Stanislaw Klimowski
Portrait of artist's wife, 1921
oil/canvas, 77 x 65 cm
Estimate: 20,000 - 30,000 PLN
18
Zofia Stryjenska
Advances, lata 50. XX w.
tempera/canvas mounted on board, 60 x 70.5 cm
Estimate: 80,000 - 100,000 PLN
19
Zofia Stryjenska
Annunciation, po 1960
oil, gouache/canvas, 56 x 71.8 cm
Estimate: 60,000 - 80,000 PLN
20
Boleslaw Cybis
Portrait of standing boy, circa 1935
oil/canvas, 77.5 x 47 cm
Estimate: 70,000 - 90,000 PLN
21
Boleslaw Cybis
"Autumn landscape", przed 1930
oil/lined canvas, 38.5 x 46 cm
Estimate: 50,000 - 70,000 PLN
22
Eliasz Kanarek
Portret of Dorothea Vogel, po 1939
oil/canvas, 82 x 62 cm
Estimate: 40,000 - 60,000 PLN
23
Stanislaw Bohusz-Siestrzencewicz
On the road, 1893
oil/canvas, 33.5 x 51.5 cm
Estimate: 25,000 - 35,000 PLN
24
Jozef Chelmonski
"Peasant soldier", 1906
oil/canvas, 87.5 x 67.6 cm
Estimate: 460,000 - 600,000 PLN
25
Wojciech Kossak
Battle of Stoczek, 1924
oil/canvas, 79 x 143 cm
Estimate: 80,000 - 100,000 PLN
26
Wojciech Kossak
Napoleon's Vision, 1909
oil/canvas, 95 x 79 cm
Estimate: 60,000 - 80,000 PLN
27
Wojciech Kossak
Battle of the Pyramids. A Study, 1896
oil/canvas, 100.5 x 201 cm
Estimate: 100,000 - 150,000 PLN
28
Jan Chelminski
A ride, 1885
oil/panel, 25.5 x 30.5 cm
Estimate: 30,000 - 40,000 PLN
29
J. Konarski
Sledge ride
oil/canvas, 79 x 123 cm
Estimate: 70,000 - 90,000 PLN
30
Jan Chelminski
Couple in a sleigh
oil/canvas, 41.5 x 64 cm
Estimate: 70,000 - 90,000 PLN