Graphic Art, Prints and Multiple (results)
3 March 2020 7 PM CET

Jozef Pankiewicz (1866 - 1940)
Le Cours-la-Reine, Rouen - Gondolas in Venice (two engravings printed on a single sheet of paper), 1904
Estimate: 3,000 - 4,000 PLN
LOT number
20
Jozef Pankiewicz (1866 - 1940)
Le Cours-la-Reine, Rouen - Gondolas in Venice (two engravings printed on a single sheet of paper), 1904

Estimate: 3,000 - 4,000 PLN

etching, 9.6 x 16.5 cm
both signed with pencil below the image: 'Pankiewicz' and lower left: '20'; both inscribed: 'La Cours-la-Reine a Rouen' (upper) 'Gondoles a Venise' (lower)
Work comes from Józef Pankiewicz’s Quatorze Eaux-Fortes portfolio, Paris 1905, plate nos. 3 and 4 from the portfolio no. 20
ID: 80617
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Literature
 • (Rouen Le Cours-la-Reine)
 • Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, catalogue no. III/53; por. III/58/3 portfolio
 • Hanna Bartnicka-Górska, Joanna Szczepińska-Tramer, W poszukiwaniu światła, kształtu i barw. Artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960, Warszawa 2005, p. 143
 • Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000, p. 124
 • Sztuka kre?gu sztuki, Towarzystwo Artystów Polskich „Sztuka” 1879-1950, exhibition catalogue, Muzeum Narodowe w Krakowie, ed. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kraków 1995, p. 86, no. 159
 • Alfred Ligocki, Józef Pankiewicz, Warszawa 1973, p. 81, il. no. 65
 • Jadwiga Dmochowska, W kręgu Pankiewicza. Wspomnienia i listy 1906-1940, Kraków 1963, p. 40-41
 • Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, p. 20, no. 38 [„Krajobraz z okolic Rouen. Aleja i zabudowania nad rzeką”]
 • Jadwiga Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1959, second edition, p. 398
 • Józef Pankiewicz. Dzieła i pamiątki z pracowni, katalog wystawy w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, Warszawa 1947, p. 10, no. 20 [„Widok w Rouen”]
 • Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, p. 14, no. 162-163 [„Krajobraz z okolic Rouen”]
 • Wystawt: Romana Kramsztyka i prof. Józefa Pankiewicza, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów 1914, no. 101 [„Port w Rouen”]
 • Ausstellung der Vereinigung polnischer Künstler „Sztuka”, Hagenbund, Wien 1908, p. 21, no. 127
 • Kamil Mauclair, Akwaforty Pankiewicza, „Sztuka" 1905 (Paris), no. 10, p. 421 („VII. Widoki francuskie: Quai w Rouen”)
 • IV Wystawa Stowarzyszenia Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1905, no. 93 [„Cours-la-Reine”]
 • Adolf Basler, Les Eaux-Fortes de J. Pankiewicz, „LArt Decoratif” 1904: VI, Paris, Juillet, p. 234 (il.)
 • Salon d'Automne 1904, p. 176, no. 1930 [“Le Cours-la-Reine a Rouen”]
 • (Gondole w Wenecji)
 • Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2006, catalogue no. III/53; por. III/58/3 portfolio
 • Krystyna Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, p. 204
 • Mieczysław Radojewski, Wystawa grafik Józefa Pankiewicza, Wrocław 1959, p. 22, no. 52 [„Wenecja. Gondole na tle Wyspy św. Jerzego”]
 • Katalog wystawy dzieł Józefa Pankiewicza, Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział imienia Feliksa Jasieńskiego, Kraków 1936, p. 15, 176 [„Wenecja Wyspa św. Jerzego”]
 • Exposition d'Art Polonais a Paris, Paris 1921, p. 16, no. 150 [“Les gondoles”]
 • VI Wystawa Towarszystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1907, no. 65 [„Gondola Wenecja”]
 • X Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 1907, p. 15, no. 72 [Gondole]