Old Masters. 19th Century and Modern Art (results)
22 October 2020 7 PM CET

Estimate: 15,000 - 20,000 PLN
LOT number
2

Estimate: 15,000 - 20,000 PLN

oil/cardboard mounted on wood, 12.9 x 27.9 cm
signed lower left: 'R. Kochanowski'
on the reverse paper auction label
ID: 88890
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • auction house Agra-Art, December 2005
  • private collection, Warsaw
More information
Twórczość Kochanowskiego wyrastała z realistycznej postawy. Malarz z pietyzmem odtwarzał podkrakowskie i bawarskie pejzaże, nasycając je autentycznym odczuciem natury. Krajobrazy Kochanowskiego to najczęściej widok przestrzenne, z sytuowanym nisko horyzontem z pojedynczymi dominantami drzew czy sztafażu. W niektórych praca artystę tę przestrzeń ogranicza, zabierając widza do wnętrza zagajnika czy przybliżając go do kurtyny drzew. Znakiem rozpoznawczym jego malarstwa jest nerwowy sposób kładzenia farby. Pełne wirtuozerii uderzenia budujące drzewa czy chmury zdradzają silny ładunek ekspresji zawarty w geście malarza. Kochanowski posługiwał się dosyć wąską paletą barwną – jego pejzaże najczęściej utrzymane są w jednym tonie – najczęściej tzw. kolorów ziemi. Część kompozycji artysty realizował w formie monochromatycznej – en grisaille.

Wyjątkowo popularne w epoce niewielkie krajobrazy Kochanowskiego zyskały duża popularność w kręgu międzynarodowej, monachijskiej klienteli. Malarz wybrawszy na początku drogi artystycznej określoną metodę twórczą, pozostał jej wierny do końca życia. Jako twórca aktywny był jeszcze krótko przed śmiercią, w okresie II wojny światowej.