Old Masters. 19th Century and Modern Art (results)
22 October 2020 7 PM CET

Ludwik Wiesiolowski (1854 - 1892)
Backyard in Rome, przed 1886
Hammer price: 22,000 PLN
LOT number
4
Ludwik Wiesiolowski (1854 - 1892)
Backyard in Rome, przed 1886

Hammer price: 22,000 PLN

oil/panel, 32 x 20 cm
signed and inscribed lower left: 'Ludwik Wiesiołowski Rzym'
on the reverse stamp of manufacturer in shape of painter's pallete
ID: 89270
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • private collection, Warsaw
More information
W twórczości Ludwika Wiesiołowskiego wyróżnić można dwa przeciwstawne sobie nurty. Pierwszy, akademicki, wiązać należałoby ze studiami w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu i wyjazdami stypendialnymi do Paryża i Rzymu. To przede wszystkim w Italii Wiesiołowski zainspirował się kulturą i sztuką antyczną, które mógł bezpośrednio badać. W tym duchu artysta namalował liczne prace o tematyce religijnej czy mitologicznej. Od około połowy lat 80. XIX stulecia, po powrocie do Warszawy, zaczął tworzyć także kompozycje o charakterze historycznym. Tutaj doszedł do głosu drugi nurt w jego oeuvre, a mianowicie tematyka wiejska i sceny oparte na stylistyce realizmu. Prezentowana praca to dzieło powstałe w okresie rzymskim. Pomimo inspiracji środowiskiem Italii, zaliczyć należy je do drugiego z wymienionych nurtów. Ubogie zabudowania oraz kobieta karmiąca ptactwo to temat, który swym charakterem nie mieści się w ramach pompatycznej i wzniosłej sztuki akademickiej. Analizując obraz, tym bardziej należy podkreślić indywidualność twórczą Wiesiołowskiego, który nie poddawał się ograniczeniom i wpływom oficjalnych instytucji artystycznych.