Old Masters. 19th Century and Modern Art (results)
22 October 2020 7 PM CET

Zygmunt Sidorowicz (1846 - 1881)
Evening landscape, 1874
Hammer price: 48,000 PLN
LOT number
14
Zygmunt Sidorowicz (1846 - 1881)
Evening landscape, 1874

Hammer price: 48,000 PLN

oil/canvas, 32 x 40 cm
signed and dated lower left: 'SIDOROWICZ 1874'
on the stretcher stamps related to dimensions of the canvas: '32', '34', '40'
ID: 89271
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
Provenance
  • auction house Agra-Art, December 2010
  • private collection, Warsaw
More information
Kosmopolityczne środowiska, w których kształcił się Zygmunt Sidorowicz, odcisnęły silne piętno na dziełach artysty. Malarz po odbytych studiach we Lwowie kontynuował naukę w Wiedniu, a następnie w Monachium. Tam znalazł się w orbicie bodaj najbardziej znanego wówczas artysty polskiego, Józefa Brandta. Zebrane przez Sidorowicza doświadczenia skumulowały się, tworząc oeuvre o ogólnoeuropejskim charakterze. Pejzaże, które głównie tworzył, noszą w sobie znamiona sztuki monachijskiej i francuskiej szkoły z Barbizon. Jego nastrojowe krajobrazy to wyważone kompozycje pełne statyki, spokoju i liryzmu. Tak jak i w prezentowanej pracy, Sidorowicz wielokrotnie wprowadzał do swoich obrazów sztafaż, niewielkie postacie ludzkie zatopione w naturze. Jesienny, mglisty krajobraz ukazuje zakole rzeki tworzące w tym miejscu rozlewisko porośnięte zeschłymi trawami i szuwarami. Opary unoszące się bezpośrednio nad taflą wody, rozciągające się na dalsze plany, wprowadzają do kompozycji oniryczną atmosferę i pewnego rodzaju wrażeniowość. Rozłożyste drzewa w centrum przedstawienia stanowią jakby reminiscencję „Dębów w Apremont” Théodora Rousseau, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli barbizończyków.