Old Masters. 19th Century and Modern Art (results)
22 October 2020 7 PM CET

Stanislaw Kamocki (1875 - 1944)
"Highlander farmhouse (At the Gubałówka Mountain)"
Estimate: 24,000 - 35,000 PLN
LOT number
26
Stanislaw Kamocki (1875 - 1944)
"Highlander farmhouse (At the Gubałówka Mountain)"

Estimate: 24,000 - 35,000 PLN

oil/paperboard, 71 x 103 cm
signed lower left: 'St. Kamocki'
inscribed on the reverse: 'K "ZAGRODA GÓRALSKA" | (POD GUBAŁÓWKĄ), on the reverse fragment of paper sheet from a calendar
ID: 86584
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price.
More information
W 1891 ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Krakowie. „Ze szkoły prof. Stanisławskiego, z ‘uniwersytetu pejzażowego’ wyszedł Kamocki, z tej szkoły, której nauczyciel powtarzał często: ‘Malujcie panowie polską wieś, bo może jej za kilka lat nie będzie’. (…) uczniowie brali gorąco słowa mistrza i przejęli od niego tak głębokie i tak zarazem nerwowe umiłowanie polskiego wiejskiego pejzażu, jakby on istotnie niedługo miał zniknąć z powierzchni ziemi” (Antoni Chłoniewski [Stosław], Nasi artyści. Stanisław Kamocki, „Świat” 1909, nr 11). Kamocki uznawany jest za najzdolniejszego ucznia Jana Stanisławskiego. Właśnie od Stanisławskiego przejął umiłowanie przyrody, wrażliwość obserwacji, uczuciowy stosunek do krajobrazu wsi polskiej. Stąd często pojawiające się w jego malarstwie motywy: łany zboża, zagony ziemniaków, stogi siana, drzewa, dworki, wiejskie kościółki oglądane o różnych porach roku. Tematów tych szukał, wędrując po wsiach Podola, Wołynia, Spisza, a szczególnie ziemi podkrakowskiej i podhalańskiej. „Istotną, rdzenną cechą Kamockiego, filozofią jego sztuki jest dążenie do jasności i pogody, akcentowanie tego, co życiu sprzyja, co czyni je radosnym i ponętnym, co je upiększa i podnosi, i nuta ta drga silnie w całej jego twórczości” (Antoni Chołoniewski, tamże, s. 4). Jednocześnie swoją „tatrzańską” twórczością wpisywał się w nurt żywy od połowy XIX wieku, gdy Tatry zaczęły pełnić funkcję enklawy polskości; znajdujący się pod najłagodniejszym zaborem region ten skupiał w sobie ogromne pragnienia niepodległościowe oraz artystyczne i intelektualne, gdy w Zakopanem zaczęła osiadać ówczesna elita.