Works on Paper Auction (results)

12 September 2013, 19:00
Return to catalogue
62

Jozef Guranowski
(1852 - 1922)

Pejzaż z drzewami

gwasz/papier, 12 x 18 cm (w świetle passe - partout)

sygnowany p.d.: 'J. Guranowski'
 

Malarz i dekorator teatralny, uczył się u dekoratora i malarza Adama Malinowskiego, z którym później współpracował w Dekoratorni Warszawskich Teatrów Rządowych. W latach 1891 - 1908 zajmował stanowisko głównego dekoratora WTR, a od 1909 roku, także ich głównego maszynisty. Poza Warszawą współpracował również z teatrami w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Po przejściu na emeryturę, w 1911 roku, poświęcił się wyłącznie malarstwu. Realizował dekoracje do baletów, tworzył kurtyny teatralne, od 1880 roku brał udział w wystawach TZSP. Malował głównie pejzaże, posługując się techniką olejną i akwarelową.


Estymacja: 1 200 - 1 800

 

Hammer price: 1 000 PLN 237 EUR
We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it