Photography Auction (results)

9 February 2006, 19:00
Return to catalogue
246

Stanisław DĄBROWIECKI
(1920 - 1983)

MARIENSZTAT, 1949 r.

fotografia czarno-biała/papier, 13 x 17,8 cm

Widok na Mariensztat spod kościoła Św. Anny. na odwrocie pieczątki: 'REDAKCJA i ADMINISTRACJA | MIESIĘCZNIKA S. A. R. P. | "ARCHITEKTURA" | Warszawa, Młodzieży Jugosłowiańskiej 1,2,4 | tel. 85 - 114' oraz 'PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | "FILM POLSKI" | Agencja fotograficzna | Warszawa, Marszałkowska 56 | tel. 82638 | prawo reprodukcji zastrzeżone | Fot. Dąbrowiecki' oraz napisy ołówkiem: '7061/5 | 21.3840'; odbitka z epoki

Hammer price: 200 PLN 52 EUR
We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it