19th Century & Modern Art (results)

8 June 2017, 19:00
Return to catalogue
4

Jan Matejko
(1838 - 1893)

"Killing of Wapowski During the Coronation of Henryk Walezy"

oil on canvas, 132.5 x 101 cm

Hammer price: 3 200 000 PLN 760 619 EUR
Estimate: 3 000 000 - 4 500 000 PLN 713 080 - 1 069 620 EUR
Provenance
- property of the artist
- in 1862 bought by Władysław Sanguszko
- up to 1903 in the collection of Eustachy Staniław Sanguszko
- in 1937 acknowledged as being lost
- private collection, Latin America
- private collection, Poland
Exhibited
- Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego", 21.02-6.03.2012, Muzeum Slaskie w Katowicach
- Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego, Zamek Krolewski na Wawelu, Krakow 10-22.01.2012
- Pavillon of Jan Matejko, Wystawa Krajowa we Lwowie, June-October 1894
- Jubilee Exhibition of Jan Matejko, Zamek Wawelski, Krakow 1883
- TZSP, Warszawa 1862
- TPSP, Krakow 1861
Literature
- A. Straszewska, Kostium historyczny w tworczosci Jana Matejki, Krakow 2012, p. 225, il. 200
- Wokol Matejki. Materialy z konferencji. Matejko a malarstwo srodkowoeuropejskie, red. P. Krakowski, Krakow 1994, p. 125, il. 120
- J. Malinowski J., Matejko. Obrazy olejne, Warszawa 1993, p. 8
- Matejko. Obrazy olejne. Katalog, red. K. Sroczynska, Warszawa, 1993 , p. 63-64
- J. M. Michalowski, Jan Matejko, Warszawa 1979, 2nd edition, Warszawa 1984, p. 7
- M. Szypowska, Jan Matejko wszystkim znany, Warszawa, 1976, 4th edition, Warszawa 1985, p. 77-78, 149
- J. Wiercinska, Towarzystwo Zachety Sztuk Pieknych w Warszawie. Zarys Dzialalnosci, Wroclaw 1968, p. 118
- J. Gintel, Jan Matejko. Bibliografia w wypisach, 2nd edition, Krakow 1966, p. 138, 140, 142, 497
- M. Porebski, Malowane dzieje, Warszawa 1961, p. 207
- p. Serafinska, Jan Matejko. Wspomnienia rodzinne, wstep H. Nelken-Morawskiej, Krakow 1955, p. 87, 612
- p. Witkiewicz, Pisma wybrane, ed. J. Z. Jakubowski, Warszawa 1910, t. III, p. 45
- F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, t. 3, Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Krakow 1929, p. 192, 506, 607-608
- F. Kopera, Sztuka polska [w:] Polska, jej dzieje i kultura, vol. 3, Warszawa 1927, p. 243
- p. Witkiewicz, Jan Matejko, wyd. 2. powiekszone, seria Nauka i Sztuka, vol. 9, Lwow 1912, p. 67-68
- I. Jablonski-Pawlowicz, Wspomnienia o Janie Matejce, opracowal krytycznie i komentarzem opatrzyl M. Treter, p. Lwow 1912, p. 41-42
- A. Sokolowski, Dzieje Polski Ilustrowane, Wieden 1904, vol. IV, p. 34
- M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka lat dalszych, do konca zycia artysty. Z dziennika prowadzonego w ciagu lat siedemnastu, Krakow 1898, p. 8 - 9
- p. Tarnowski, Matejko, Krakow, 1897 , p. 58-59, 506
- M. Gorzkowski, O artystycznych czynnosciach Jana Matejki od lat jego najmlodszych tj. od 1850 do konca 1881, Krakow 1881, p. 51
- katalog wystawy Pawilon Jana Matejki na Powszechnej Wystawie Krajowej, Lwow, 1894 , p. 29, no. 114
- Wawel-Spis obrazow wystawy jubileuszowej, Krakow, 1883 , 2, no. 33
- Album Jan Matejki, il. 29 (ilustracja-drzeworyt Jana Styfiego)
- K. W. Wojcicki, Album Jana Matejki, Krakow 1876, p. 29
- „Tygodnik Ilustrowany” 1873, part I, p. 17 (ilustration-woodcut by Julian Schöbeler)
- „Klosy” 1866, part II, p. 137 (ilustration-woodcut by Jan Styfi)
- katalog wystawy w TZSP w Warszawie, 1862 (J. Wiercinska, p. 226)
- wystawa obrazow TZSP w Warszawie, 1862
- „Kurier Warszawski” 1861, no. 259 (2 listopada) p. 1322
- L. Siemienski, Wystawa obrazow w Krakowie. Zabicie Wapowskiego, Czas 1861 no. 129 (8 czerwca)
- „Tygodnik Ilustrowany”, 1861, part II, p. 187
- O wystawie obrazow TPSP w Krakowie w Krakowie, Tygodnik Ilustrowany, 1861,part II, p. 37
- katalog wystawy w TPSP w Krakowie, 1861 (E. Swieykowski, p. 103 [tu podany mylny rok wystawy: 1860])
Additional Charge Details
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price up to and including PLN 100,000, 15 % of that part of the hammer price over PLN 100,000.

ID: 49525

We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it