149th Fine Art Auction (results)

26 April 2007, 19:00
Return to catalogue
96

Bronisława Rychter - Janowska
(1868 Kraków - 1953 Kraków)

Przed dworkiem

olej/tektura, 17,5 x 25,5 cm

sygnowany l. d.: 'B. RYCHERT - JANOWSKA'
na odwrocie odręczna dedykacja: 'Wielmożny Panie Profesorze! | Po powrocie do Krakowa śpieszę złożyć Panu | profesorowi moje najgorętsze podziękowanie | za najżyczliwszą opiekę dla mego protegowanego | J. Ol(?) a polecając go nadal łaskawym wzglę - | dom pana Profesora łączę wyrazy wysokiego | podziękowania z jakim pozostaję | Bronisława Rychter - Janowska | 1930 r. Przepraszam za bilet, ale innego | nie mam w tej chwili pod ręką.'

Hammer price: 4 000 PLN 1 060 EUR
We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it