Works on Paper Auction (results)

18 April 2013, 19:00
Return to catalogue
8

Aleksander Augustynowicz
(1865 - 1944)

Kościół w Rabce, 1915 r.

akwarela/karton, 98 x 63 cm

sygnowany i datowany p.d.: 'Augustynowicz 1915.'
 
 
 
W latach 1883 - 86 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 roku w pracowni Stefana Hollósy'ego w Monachium. Odbył wiele podróży artystycznych do Włoch i na Węgry. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. do warszawskiego Towarzystwa Zachęty oraz ZAP. W 1896 roku, na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie, otrzymał złoty medal. Tematem jego prac były najczęściej pejzaże, portrety, sceny rodzajowe i kwiaty. Obrazy artysty znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Muzeum im. L. Wyczółkowskiego.
 
Estymacja: 6 000 - 9 000

Hammer price: 5 000 PLN 1 215 EUR
We use information stored in cookies to improve usability of our website. Research and advertising entities cooperating with us may also use cookies. If you do not want to accept cookies, you can change the settings in your web browser accordingly. Ok, got it