Tomasz Jaskiewicz

About artist

(1932 - 1991)
W latach 1945-1948 uczęszczał do Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, by potem kontynuować naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi (1948-1950). W 1950 roku rozpoczął studia w PWSSP w Łodzi, a po ich ukończeniu w roku 1956 wkroczył na długą, pracowitą, ale też pełną sukcesów drogę artysty plastyka i pedagoga (1957 - asystent, 1965 - adiunkt, 1971 - docent, 1990 – profesor, prodziekan, dziekan, prorektor PWSSP w Łodzi). Jego prace wystawiane były na wielu wystawach w kraju i za granicą (Kopenhaga, Berlin Zachodni, Düsseldorf, Londyn, Bonn). Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Historii Miasta w Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Galerii Studio w Warszawie, a także tworzą kolekcje prywatne w kraju oraz Anglii, Danii, Niemczech.