Sonia Ruciak

About artist

(b. 1987)
Sonia Ruciak, urodzona w 1987 roku, w Szczecinie. Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta z 2012 roku. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa, na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym. W 2019 uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie sztuk pięknych. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Malarstwa.