Roman Sielski

About artist

(1903 - 1990)
Studiował w Wolnej ASP oraz Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. Następną fazą jego edukacji artystycznej były studia w krakowskiej ASP u Józefa Mehoffera oraz w Paryżu u Józefa Pankiewicza. Od 1929 do 1935 piastował funkcję prezesa awangardowej grupy "Artes" we Lwowie. Uczył kolejne pokolenia w Szkole Artystyczno-Przemysłowej, a od 1946 był profesorem w Instytucie Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej we Lwowie oraz członkiem Związku Plastyków ZSRR. Powojenna twórczość tego artysty jest prawie nieznana w Polsce.