Michal Wiktor Czepita

About artist

(1884 - 1941)
W latach 1903-1907 studiował w ASP w Krakowie u Floriana Cynka i Jóżefa Pankiewicza. Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie od 1909 zaczął wystawiać swoje prace. W 1930 otrzymał stypendium, dzięki któremu odbył podróż do Hiszpanii. Należał do grup artystycznych SAP, "Pro-Arte" i "Grupy Dwunastu". Jego obrazy można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie. Tematem jego prac były kwiaty, pejzaże, portrety oraz wizerunki koni.