Jacek Lydzba

About artist

(b. 1966)
W latach 1985-1989 studiował wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Potem w ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na Wydziale Grafiki w pracowni plakatu. Od 1995 r. asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie mieszka razem z rodziną. W 1999 r. został nominowany do "Paszportu Polityki". W 2002 r. uzyskał tytuł doktora i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Wykłada w pracowni projektowania graficznego. W 2004 r. wybrany zastępcą dyrektora Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (byłej WSP). Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy 2006 r.