Edward Matuszczak

About artist

(1906 - 1965)
Uczył się pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Wojciecha Weissa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i u Józefa Pankiewicza w paryskiej filii tejże Akademii. Po studiach mieszkał stale we Francji. Utrzymywał jednak stały kontakt z krajem, często nadsyłając swoje prace na organizowane tu wystawy. Zajmował się także rzeźbą.