Edward Kuczynski

About artist

(1905 - 1958)
Drzeworytnik i ilustrator, projektant grafik użytkowych. W latach 1927-1934 kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom grafika uzyskał w 1939 roku. Uczył rysunku w Szkole Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, a po wojnie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.